гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Учебна 2020/ 2021 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за II-ри учебен срок

Седмично разписание по паралелки, съобразено с изискванията на МЗ и мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19
Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за I-ви учебен срок

Седмично разписание

Учебна 2019/ 2020 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за II-ри срок на 2019/2020 год

Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за I-ви срок на 2019/2020 год

Седмично разписание

Учебна 2018/ 2019 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за II-ри срок на 2018/2019 год.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за I-ви срок на 2018/2019 год.

Седмично разписание

Учебна 2017/ 2018 година

Седмично разписание за II учебен срок

Седмично разписание

Седмично разписание за I учебен срок

Седмично разписание

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg