гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

УЧЕБНА 2023/ 2024 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за II-ри учебен срок

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за I-ви учебен срок

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

УЧЕБНА 2022/ 2023 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за II-ри учебен срок

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за I-ви учебен срок

Седмично разписание по паралелки, съобразено с изискванията на МЗ и мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

УЧЕБНА 2021/ 2022 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за II-ри учебен срок

Седмично разписание по паралелки, съобразено с изискванията на МЗ и мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за I-ви учебен срок

Седмично разписание по паралелки, съобразено с изискванията на МЗ и мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

Седмично разписание
Седмично разписание

Учебна 2020/ 2021 година

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.