гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Проект „Цели за устойчиво развитие и екологични проблеми“

Проект  „Цели за устойчиво развитие и екологични проблеми“

Проект

„Цели за устойчиво развитие и екологични проблеми“

Ученици от ХІ клас, изучаващи английски език като първи или втори чужд език в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново участваха в международен проект на тема „Цели за устойчиво развитие и екологични проблеми“. Работата по проекта е осъществена посредством образователната платформа eTwinning, стартирана като инициатива на Европейската комисия. Тази платформа позволява на  училища, учители и ученици от цяла Европа да обменят опит и добри практики.

Проектът, ръководен от Алексей Пержу от училище „Александър Пушкин“ – гр. Вилнюс (Литва), е с участие на училища от България, Испания, Литва, Турция и Украйна. Българската група, под ръководството на Драгомир Дачев – учител по история и цивилизации в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, в продължение на осем месеца  комуникира на английски език със свои съученици по проекта.

Нашите ученици са избрали да работят върху три от Целите за устойчиво развитие, а именно “ : Цел №1 „Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми“; Цел №10 „Намаляване на неравнопоставеността във и между страните“ и Цел №14 „Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“.

Младите гимназисти са изработили уеб сайт, стикери, флаери и настолна игра. С тези продукти по проекта, златаровци искат да привлекат вниманието на своите връстници към проблемите, заложени в Целите за устойчиво развитие на ООН.

Проект  „Цели за устойчиво развитие и екологични проблеми“
Проект  „Цели за устойчиво развитие и екологични проблеми“
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.