гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Квалификации

дейности, свързани с повишаване квалификациятА

на педагогическите специалисти

 

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ,

осъществявани от висши училища, звена на МОН и обучителни организации

 

1. Тема

2. Място на провеждането

3. Период на провеждането

4. Начален

и краен час

5. Наименование на обучителна организация

6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие

-

-

-

-

-

-

 

Вътрешноучилищни квалификации


Тема "Портфолио на учителя"
Методическо обединение "Математика и информатика"
Възможности за придобиване на ПКС
Кандидатстване за ПКС
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.