гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

STEM - учебни предмети и много нови книги за библиотеката влизат в Профилирана езикова гимназия с проект по национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

 

Кът за четене и експерименти на 5 езика ще бъде обособен благодарение на успешно защитен проект по Националната програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Библиотеките като образователна среда" на стойност 6 000 лв. В училището ще бъде внедрен методът STEM, разработен през 90-те години на миналия век, но все по-популярен по света. В превод абревиатурата STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ означава наука, технология, инженерство, математика. 4-те дисциплини се интегрират и чрез симулации на различни ситуации показват на учениците как научните методи се прилагат в ежедневието. Разработените чрез STEM умения ще им дадат основата за успех не само в училище, но и в живота, защото развиват ключови умения - инициативност, работа в екип, творческо мислене, критичен анализ, общуване, математическа грамотност.

"Българските ханове и царе от хан Кубрат до цар Борис III" на издателство Абагар е първата книга, постъпила в библиотеката на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" по линия на проекта. Лекции, демонстрации, конкурси са част от инициативите, които ще бъдат реализирани в Езиковата гимназия. Във фонда на библиотеката ще влязат над 50 книги - българска и световна художествена литература и специализирана на английски, испански, немски, френски езици. По проекта 120 ученици и 40 учители ще получат безплатни читателски карти от РНБ "Петко Р. Славейков".

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"
НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.