гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА / ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ 2021/2022г.

Тестване на учениците и дневен режим за 28.03.22 г.

Тестване на учениците и дневен режим за 21.03.22 г.
Тестване на учениците и дневен режим за 14.03.22 г.Тестване на учениците и дневен режим за 7.03.22 г.
Тестване на учениците и дневен режим за 28.02.22 г.

Присъствено обучение от 21.02.22 г.

Ротационно обучение 14.02. - 18. 02. 22 г. и тестване на 14.02.22 г.
Ротационно обучение 7.02. - 11. 02. 22 г. и тестване на 7.02.22 г.

Уважаеми колеги, ученици и родители,


Уведомяваме Ви, че заболяемостта в Община Велико Търново към 19.12.2021 г. вече е под 250 на 100 хил. души.

При тези условия, съгласно насоките на МОН за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, от 20.12.2021 г. (понеделник) в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ се възобновява присъственият учебен процес за ВСИЧКИ ученици без тестване.

В обучение от разстояние в електронна среда остават САМО учениците, които са карантинирани.

 

Поради отпадане необходимостта от тестване, учебните часове ще се провеждат по обичайното ни разписание с начало в 8.00 ч.

 

Напомняме, че мерките за намаляване на рисковете от инфекция (дезинфекция, проветряване, носене на защитна маска за лице, физическа дистанция и пр.) остават в сила.

 

Бъдете здрави!

 

От Ръководството

Уважаеми ученици и родители,

 

Във  връзка  с  новата  заповед  на  министъра  на  образованието  и науката РД 09-4813/03.12.2021 г. и получените указания от Регионално управление   на   образованието   -   Велико   Търново   Ви   информираме следното:

 

1. От   06.12.2021 г. всички паралелки в училището преминават в синхронно обучение в електронна среда от разстояние.

 

2. Присъствено обучение на учениците от дадена/и паралелка/и ще се организира единствено в случай, че минимум 50 % от учениците в паралелката имат подадена декларация с приложен към нея копие на зелен сертификат или  декларация за съгласие за тестване. Учениците, за които не е изпълнено това условие ще се обучават синхронно от разстояние в електронна среда по време на провеждане на учебния час като учителите ще насочват камерата на компютъра към дъската.

 

3. Тестването ще се извършва от екипи в училището. Вече Ви изпратихме информация относно тестовете, които ще се използват. Тестовете са налични .

 

4. Учениците ще бъдат тествани веднъж седмично, а тези, които имат зелен сертификат няма да бъдат тествани.

 

Във връзка с гореизложеното Ви молим да вземете своето решение и да спазите срока за подаване на декларации-06.12.2021 г. до 17 часа.

 

Декларациите може да донесете в училище като ги предадете на охраната или  изпратите на електронния адрес на училището - подписани и сканирани/снимка с добро качество (за учениците извън гр. Велико Търново).    За учениците, които притежават зелен сертификат, към декларацията трябва да се приложи копие на сертификата.

 

След като обобщим броя на подадените декларации ще направим всичко възможно да организираме присъственото обучение още от сряда или найъсно от четвъртък, за което ще бъдете уведомени своевременно. Ще бъде променен и графикът на учебните занятия, за да можем да извършваме тестването. За целта предвиждаме тестването да се извършва от 08.00 до 08.30 часа и първият учебен час да стартира в 08.30 ч., за да могат пътуващите ученици да пристигат навреме.


Молбата ни е, при възможност от Ваша страна, да не изчаквате последния срок, за да можем да започнем организацията, която ще изисква време.

 

Такива са условията за присъствено обучение до момента, в който заболяемостта в Община-Велико Търново спадне до стойност под 250 на

100 000. Тогава всички  ученици  ще се обучават присъствено без да се налага тестване. Да си пожелаем това да се случи скоро!

 

Електронен адрес на училището- egvt@abv.bg

 

Благодарим Ви за съдействието! От ръководството

Ротационно обучение от 24.11.21 г. до 03.12.21 г.

Уважаеми учители, ученици и родители,

Обучение на ротационен принцип за периода 29.11. – 03.12.2021 г.:
Присъствено:

IX Г, Д;

X А, Б, В, Г, Д

XII А, Б, В, Г, Д, Е

 

ОРЕС (Teams):

VIII А, Б, В, Г, Д;

IX А, Б, В;

XI А, Б, В, Г, Д

 

Прилагаме схеми за присъственото обучение:

за входове, за класни стаи за учениците,  за санитарни помещения.

Уважаеми учители, ученици и родители,

От 24.11.21 до 26.11.21 присъствено ще учат:

VIII А, Б, В, Г, Д;

IX А, Б, В;

XI А, Б, В, Г, Д

В ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) (Teams) ще учат:

IX Г, Д;

X А, Б, В, Г, Д

XII А, Б, В, Г, Д, Е

Прилагаме схемите за присъственото за входовете, за класните стаи за учениците,  за санитарните
помещения.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.