гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

ИСТОРИЯ

През 1958 година във Велико Търново е открита Трета смесена гимназия. За патрон на училището е избран видния общественик - професор, доктор Асен Златаров. Първият директор на ІІІ-та гимназия е Йордан Кирвиков – специалист по история. 

Трета гимназия завършват общо 728 ученици в 8 випуска, защото през 1962 година към III-та гимназия се откриват две паралелки с преподаване на руски език. През учебната 1964/1965 година тези паралелки са вече 12 с 304 ученици.

През учебната 1965/1966 година излизат последният випуск на Трета гимназия и първият на Езикова - 48 ученици, от които 17 с отлични зрелостни свидетелства.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.