гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

ИСТОРИЯ

ИЗ ЛЕТОПИСНАТА КНИГА НА ГИМНАЗИЯТА

1958-1978

През 1958 година във Велико Търново е открита Трета политехническа смесена гимназия. За патрон на училището е избран видния общественик професор, доктор Асен Златаров. Първият директор наІІІ-та гимназия е Йордан Кирвиков – специалист по история.Учебните занятия за учебната 58/59 година започват в сградата на Строителния техникум „Георги Димитров”. Почти през цялата година учениците от гимназията учат след обяд. Както е записано в Летописната книга на училището, новооткритата гимназия е трябвало да обхване учениците от твърде голям район: Велико Търново, Килифарево, Присово, Драгижево, Мерданя, Войнежа, Капиново, Плаково. През 1961 година учебните занятия от Строителния техникум се пренасят в сградата на II-ра гимназия. Трета гимназия първа в страната започва производствена практика по специалностти : мебелно производство, стругарство, шлосерство, млекопреработване, шев на дамско облекло, зеленчуко- преработване, производство на кече и филц, машинопис. През тези първи години към училището са изградени хор, струнен оркестър, акордеонен състав, спортни и туристическа секции, кръжоци. Хорът на гимназията под ръководство на Иван Начев става носител на бронзов медал от Втори републикански фестивал. Учениците организират среща с баба Елена Вапцарова – майката на Никола Вапцаров. Установяват се дружески отношения с екипажа на моторен кораб “Велико Търново”, поддържани години наред.

Трета гимназия завършват общо 728 ученика в 8 випуска, защото през 1962 година към III-та гимназия се откриват две паралелки с преподаване на руски език. През учебната 1964/65 година тези паралелки са вече 12 с 304 ученика. За да усвоят по-добре руския език, учениците се подготвят в занималня. Постепенно училището прераства в Езикова гимназия с преподаване на руски език. През учебната 1965/66г. излиза последния випуск на Трета гимназия и първия на Езикова - 48 ученика, от които 17 с отлични зрелостни свидетелства.

 Срещи с руски космонавти, актьори; екскурзии до Москва, Одеса, Ленинград и за първи път - практика за учениците от 10 клас като екскурзоводи. Поставя се началото на Фестивала на езиците, станал традиция за дълги години.Участия в бригадирско лято, експедиционни отряди, военни походи, автопоходи.

1971година

- Учениците от гимназията участват в тържество по случай откриването на новата сграда наДраматичния театър и обявяването му за драматично – музикален.

- Скъп гост на учениците и учителите от гимназята е синът на Асен Златаров – Светозар. Светозар Асенов Златаров е български писател, преводач и литературовед, използвал също псевдонима Марк Филипс.

1972 година

- На 28 февруари 1972 г. Е направена първата копка на новата сграда на гимназията.

- С награди са отличени учители от гимназията:

Маргарита Стоянова/БЕЛ/ - орден «Кирил и Методий» - ІІІ степен

Диана Султова/руски език/ - значка на Министерството на народната просвета «Образцов учител»

 1974 година

- Първата ученическа бригада в град Вердер, Германия(ГДР) сЦв.Савова и Ружка Стойчева

- Експедиционен отряд от Ха клас с класен ръководител В.Василев/физика/ посещава Унгария по бойния път на Първа българска армия. В гробището край Харкани учениците издирват имената на бойци и командири от Великотърновски окръг и донасят пръст.

- Експедиционен отряд от ІХг с класен ръководител Тодор Славков /руски език/ посещават Волгоград и се завръща спарчетаотснаряди и пръст от Мамаев курган. Тези реликви и досега се пазят в Музея на гимназията.

4 октомври 1975 година – Тържествено е открита новата сграда. Учителите и учениците на нашата гимназия дават повече от 10 хиляди трудови дни. Сред гостите на тържеството са Ненчо Станев – министър на Народната просвета, Димитър Филипов – ректор на ВТУ, Енчо Глушков – архитект-проектант

7 май 1977 година – открит е музей на Езикова гимназия

 Участие на учениците в бригадирско лято, експедиционни отряди, военни походи, автопоходи, екскурзии, международни лагер-школи по руски език. Срещи с писателите НиколайХайтов, Андрей Гуляшки, Антон Дончев, Слав Хр. Караславов. Театралното студио при гимназията под ръководството на актьора Сава Димитров поставя пиесата на Недялко Йорданов „Не вярвам в щъркели” и организира среща с писателя в Бургас. На Седмия национален фестивал със златни значкиса наградени: театралното студио, групата за политически песни и училищният хор

1979 година

През есента са отпуснати 30лева за изплащане по 10 лева на учениците т.е. стипендии

- На 30 септември на общо родителско събрание е избранопървото Училищно настоятелство с председателпрофесор Ангел Давидов.

 16 май 1980 година – в гимназията гостува д-р Фред Айземан, Председател на стопанството в град Вердер, Германия

 

1981 година – Пенка Запрянова – Хб, първенец от Републиканския кръг на олимпиада по руски език в София, участва в Международнатаолимпиада по руски език в Москва и завоюва VІІІ място.

 1981 – 1982 година

 - Откриват се две паралелки - с разширено изучаване на английски и на френски език

 - За директор на гимназията е назначена Нели Трифонова

 1983 година

Открива се паралелка с разширено изучаване на немски език

- В училището се разкрива начален курс с 2 паралелки първи клас с изучаване на руски език тук

- Пролетната ваканция остава незабравима за учениците от VІІІд клас. По покана на Министъра на вътрешните работи на Република Куба Рамиро Валдес Менендес35 деца от комсомолското дружество „Че Гевара” и класната им ръководителка Мариана Грънчарова посещават Куба.

– 1984 година – от Международна олимпиада по руски език Владимир Павлов се връща със златен медал.

 1984 1985 година – училището е наградено с орден „Кирил и Методий” – ІІІ степен

1987 – 1988 година

За директор на училището е назначен Георги Стефанов

- Гимназията е наградена с орден „Кирил и Методий” – ІІ степен

- По повод 30-годишнината от основаването на училището и 25-годишнината от обявяването му за училище с изучаване на руски език е открит барелеф на проф. Асен Златаров. Гост на тържеството е проф. Светозар Златаров – син на Асен Златаров

- Отменена е заповедта за задължителна униформа и цифровата оценка за поведение

- Изяви на ученическия състав за политически песни с ръководител Красимира Джуркова

- Разкрита е една паралелка от 25 ученикас преподаване на английски език с подготвителен клас

  1988 – 1989 година

 - Разкрита е една паралелка от 25 ученикас преподаване на немски език и една с преподаване на френки езикс подготвителен клас

- От ІІ-я учебен срок 11 клас премина на петдневна учебна седмица

- За директор е назначен Иван Калчев

 1990 – 1991 година

 -През април 1991 година Общинският съвет на свое заседание утвърждава ЕСПУ ”Проф. д-р Асен Златаров” като Езикова гимназия. Прекратява се приемът в първи клас. Открива сепаралелка по мениджмънт след подготвителния клас като съвместен експеримент с професор Мигрополитски.

- Задължително се въвежда изучаването на ІІ-ри западен езикслед подготвителния клас в паралелките по западни езици

- За ученицитеот горния курссе премахват учебните дисциплини: Начално военно обучение и Трудово обучение

- За директор е назначена Славка Симеонска

 1991 – 1992 година

 - През май 1992 година със заповед на Министъра на образованието, училището получава окончателния си статут – ЕГ ”Проф. д-р Асен Златаров”

- Приети са първите паралелки с надграждащо обучение по мениджмънт и маркетинг по българо-американския експеримент под ръководството на проф. Джорж Вредевелд от Институтав Синсинати и проф. Митрополитски

 1992 -1993 година

 - Разкрива се паралелка с преподаване на испански език

- След втори етап от Програмата за краткосрочно обучение в САЩ (от 5 месеца до 1 година) са класирани следните ученици:

Мартин Велев

Бенко Бенков

Галина Калчева

Искра Чолакова

Милена Иванова

 1995 – 1996 година

- На свое заседание Педагогическият съвет учредява за присъждане Годишна награда за изключителни постижения в обучението и принос за издигане авторитета на училището. Голямата награда се присъжда на Светослав Казанджиев от ХІз. Двете втори (равностойни) награди са за Диана Марчева – ХІз и Пламена Великова – ХІд.

- Учебните занятия се прекъсват за 16 дни (4 – 24 октомври) от ефективна учителска стачка. Причините за стачката са : неизплатените заплати за три месеца, липса на средства за ремонт и материална издръжка на училището, прекратени социални плащания.

 1997 – 1998 година

 - Създаден е Училищният парламент. За председател на УП е избрана Дарина Кьорчева – Ха, зам.председатели – Кольо Кожухаров – Хв и Антоний Попов-Хд, секретар на УП – Милена Илиева – Хд, координатор – Виолета Найденова – педагогически съветник. Първатаголяма изява на парламентае подготовката и провеждането на два големи празникаПатронния празник на ЕГ и шоу-хепънинга за изпращане на Випуск 1998 година.

- По предложение на Инициативния комитет на родителите (Сара Николова-Стоева, Красимира Божанкова, Стефан Кочовски, Григор Григоров) се учредява Училищното Настоятелство – като доброволно сдружение на родители, граждани, учители с цел подпомагане на дейността на училището. Първата инициатива наУНеподпомагане на училищеточрез паричнисредства зазакупуване на нафта, за да бъдат приключени учебните занятия до Коледната ваканция без сътресения. УН събира 689лв и 300 DM.Председател наУправителния съвет на настоятелството е Григор Петров Григоров, а членове – Паулин Христов Чорбаджийски и Генчо Тодоров Йорданов

- Павел Недев – ІХв в конкурс към „Отворено общество” печели едногодишна стипендия в частен колежВеликобритания

 1998 -2008

  1998 – 1999 година

- Отбелязване на 40 годишнината от създаването на училището. В програмата – коктейл, тържествен концерт, конференция по български език и литература, издаване насборник – специален преглед на творческите постижения на училището, викторина, посветена на живота и дейността на Асен Златаров

- Участие на ученици от бизнес-паралелките в национално състезание на фондация „Джуниър Ачийвмънт” – отбор за компютърна симулация – ІІ място с ръководители Маргарита Иванова и Крейг Хъмпфлинг. На състезание за ораторско майсторствоВалентина Стоева заема ІІ място, с право на участие в Международна конференция в Букурещ.

- Виолина Дерменджиева – ІХб, представя България в Съвета на Европа в Страсбург. От името на децата от Източна Европа тя открива съвещанието на Комитета на министритеследспечелване на конкурс с есето си на тема „Каквобих направил, ако бях президент на България”

Учениците от „Клуб ЮНЕСКО с ръководител Галена Славова се срещат с президента Петър Стоянов, обсъждат проблемите на „европеизацията на България” и украсяват Коледната елха във фоайето на Президентството.

- Създадено е театрално студио „Трънка”. Ръководители наформацията са Димитър Кабранджиев, Виолета Найденова, Мариета Попова.

 2000 година

- Театралното студио”Трънка” се включва в Годишното изложение на ученическите фирми на Джуниър Ачийвмънт в хотел „Шератън” – София. Те са единствената ученическа фирма, която се представя с изкуство. Освен това учениците ни са поканени и да участват в поздравителния концерт на Фондацията към участниците, наред с ВИГ ”Щурците”. Театралното студио печели І-во място в раздела „Реклама на ученическа фирма”, Виктория Найденова –ІХж – заема І-во място в конкурса за ораторско майсторство и участие в Европейска конференция в Каста, Словакия.

  2001 година

- За втора поредна година ученик от нашето училище печели конкурса за ораторско майсторство на „Джуниър Ачийвмънт”– Виктория Найденова-Хж, подговена от Маргарита Иванова-Митева

  2002 година

- Ирина Маврова-ХІв и Александър Стойчев-ХІв печелят конкурса наПосолството на Германия и са наградени с едномесечна практика в Германия (учител Диана Хаджийска)

- Йордан Панов става лауреат на Националната олимпиада по философия (учител Галина Марчева)

- Атанас Палов печелиедногодишна стипендия в Англия след участие в конкурса на „Отворено общество”( учител Мирослава Петрова)

- С решение на Педагогическия съвет Годишната награда за изключителни постижения в обучението е присъдена на Виктория Найденова – ХІж,

  2003 година

- Надин Катибова става почетен член на „PoetofMerit” във Вашингтон и е номинирана за „поет на годината – 2003”

- Започва да функционира компютърен кабинет. Компютрите са получени със съдействието на фондация „Св.Св. Кирил и Методий” и община Велико Търново

  2004 година

- Училището е посетено от г-н Бурхард, представляващ Методическия отдел към културното аташе на Германия, за да стартира процедурата за откриването на

- На годишните състезания на „Джуниър Ачийвмънт” за ораторско майсторство Георги Марков-ХБ заема ІІ-ро място, а Елица Стоева ХІвІІІ-то място

- Светослава Антонова се нарежда в групата на 6-те ученика от България, които владеят немски език на най-високо ниво, след като участва в олимпиадата по немски език, провеждана от Гьотеинститут и Посолството на Германия и печелистипендия за лятно обучение в Германия

 - С решение на Педагогическия съвет Годишната награда за изключителни постижения в обучението се присъжда на Александър Стойчев-ХІІв, с подгласници:Ирина Маврова-ХІІв и Цветомир Найденов-ХІІб

- Ученици от Езикова гимназия изработват паното „Св.Св. Кирил и Методий”във фоайето на ІІ етаж – Невена Николова-Хд, Димитър Пущиев-Хд, Гергана Параскова-ХІж

- Илия Тонков-ХІв печелиІ-во място в Националното състезание по математика за ученици от Езикови гимназии

- Тошко Топалов-ХІв се нарежда втори на Националната олимпиада по информационни технологии

- В Пловдив се провежда Фестивал на франкофонския театър, в който участва театралната ни трупа, създадена от ученици от френските класове. Трупата се представя с пиеса от Виктор Юго, а Невена Николова, изпълнаваща главната мъжка роля, печели първо място за мъжка роля

- Атанася Бораджиева и Мирослава Бурневапечелят конкурса за поезия и белетристика на френски език на Алианс Франсез и Френския институт

- Георги Ангеличев-Хд се класира на трето място в Националния конкурс на Френския институт „Да отидем във Франция” и спечели 11-дневен престой във Франция

  2005 – 2006 година

- Илия Тонков-ХІІа получава грамота на МОН за най-добре представил се ученик на Националното състезание по математика за Езикови гимназии

- За директор е назначен Стоян Дошков

 - За призьори на випуска Педагогическият съветизбира Вяра Стойчева-ХІІд и подгласници Георги Марков-ХІІб, Ивета Мирянова-ХІІв

- Никола Пиперков –ХІІдпредставя своя дебютен роман „Петият час на Дуат”

- Участие на ученици от ЕГ в национална сесия наЕвропейския младежки парламент – София

- Магдалена Календерова – печели конкурсна предаването „Искрено и лично” на bTV на тема “Една вълшебна приказка в един реален свят”

- Лора Бурова и Петя Стоилова от VІІІе печелят конкурса, организиран от Посолството на Кралство Испания „Пътуване до Испания”

- Дария Манова –ХВ печели стипендията на гимназия „Гешвистер Шол” в Зангерхаузен и получава възможност да се обучава там през втория срок

  2006 – 2007 година

- На 1 ноември по инициатива на ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий” започва съвременен препис на „История Славянобългарская” на Паисий Хилендарски. Осем дванадесетокласнички от гимназията се удостояват с честта да преписватредове от Паисиевата книга

 

- Призьори навипуска Полина Мирянова-ХІІв, Атанася Бораджиева – ХІІд, Искра Тошева – ХІІе

- Пламен Христов ХІІе спечели Голямата награда в Националния ученически конкурс „Куба далечна и близка”, е награден с пътуване до Куба

- Стипендията на гимназията „Гешвистер Шол” е спечелена от Соня.Хв с есе на тема ”Моите очаквания, желания и опасения за влизането на България в ЕС”

  2008 / 2009

 И през учебната 2008 / 2009 г. продължава да се утвърждава визията на Езикова гимназия като конкурентноспособно училище, което формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, способни за ефективна обществена реализация по стандартите на Европейския съюз и демократичните ценности.

Училището си поставя значими цели – изграждане и утвърждаване на престижа на гимназията, реализиране на ДОИ по всички дисциплини за успешно представяне на държавните зрелостни изпити.

Дейността на гимназията преминава в подготовка за отбелязване на 50-годишния юбилей на Езикова гимназия и тематични дискусии, свързани с живота и научната дейност на патрона на училището.

Издаден бе юбилеен сборник с творби на бивши и настоящи наши ученици, спечелили международнии национални награди в областта на литературата, чуждоезиковото обучение и философията. В създаването и издаването на сборника участват комисия в състав : Б.Стойкова, Р.Рашева, О.Василева, В.Ботева, М.Иванова, В.Петкова, И.Кънева.

Кулминация на юбилейната година бе концертът с богата литературно-музикална програма с ръководител г-жа П.Христова и много наши колеги.

През учебната година се работи по следните проекти : „Без свободен час”, „Програма на МОН”, „Училището – територия на учениците”, „50 години в служба на българското образование”.

На г-жа К.Немцерова е присъдена награда „Неофит Рилски” за успехи в националната олимпиада по история.

Отличени ученици по математика на Национално коледно състезание :

 8 клас -Цветелина Среброва – 2 място

9 клас -Върбан Методиев – 3 място

12 клас - Иванита Иванова – 5 място

Цветомила Гьонкова – 6 място

Димо Николов – 7 място

 

Национален математически турнир на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” : 12 клас - Зорница Златева – 3 място.

Национално Великденско състезание :

8 клас – Мария Първанова – 1 място

Надежда Боздуганова – 2 място

 

Отличени ученици :

1.Фестивал на английски език 2009г. – І място на комплексно представяне на 8  и 9 и специална награда за актьорско майсторство на Ванеса Илиева от 8  клас.

2.Състезание по актьорско майсторство април 2009г. – Почетна награда на Дарин Димитров – 10  клас.

3.Плуралингвистично състезание – национално ниво – април 2009г. – Силвия Дешева – 11  клас – английски/немски език – 2 място, Марина Иванова – 11  клас – немски/английски език – 3 място.

 Национални и международни отличия на учениците :

 Немски език

 1.Соня Михайлова – 12  клас – ІІ място на Национална олимпиада по немски език.

2.Мария Стоянова – 10  клас – І място на състезание за креативно писане, организирано от немското посолство.

3.Александрина Георгиева – 11  клас за участие в олимпиада на немското посолство – 3 седмично обучение в Германия.

 Френски език

 1. Теодора Иванова – 10  – Национално плуралингвистично състезание.

2.Румен Янков – 11  – конкурс за Млад европейски преводач, сертификат за владеене на френски език и ниво В.

3.Вероника Йорданова, Николай Влайчев, Дарина Стоянова – 12 , сертификат за владеене на френски език на ниво В

 

Испански език

 1.Александрина Шишкова – 8  клас – ІІ място на Национална олимпиадата по исапнки език, проведена в София.

2.Национален кръг на олимпиада по испански език, класирани следните ученици от 9  клас :

Антония Грозданова

Кристиян Велушев

Веселина Михайлова

Деница Недева

Светлозар Заевски

3.Национална олимпиада по испански език – 12  клас, учител В.Ботева

Цветелина Василева Върбанова – 12  клас

Радина Иванова Иванова – 12  клас

4.Участие на ученици от 8  клас в конкурса на тема „Пътуване до Испания” с награда 10-дневна екскурзия до Мадрид, предоставена от Посолството на Кралство Испания на Александрина Шишкова и Кирил Прокопиев.

 

Призьори за випуск 2008 / 2009 г. :

 1.Соня Димитрова Михайлова – 12  клас

2.Полина Михайлова Пиперкова – 12  клас

3.Даяна Иванжелова Шабаркова – 12  клас

 
 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg