гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

КАРТА НА САЙТА

 

НАЧАЛО

КАРТА НА САЙТА

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

-         ОРЕС/Присъствено обучение 2021/2022 г.

-         ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.

-         COVID-19

ПРИЕМ

УЧИЛИЩЕ

-         Контакти

-         Педагогически специалисти

-         Обществен съвет

-         Ученически съвет

-         Стратегия на ПЕГ

-         Училищна документация

o   Документи

o   Седмично разписание

o   Графици

§  Графици – ИЗПИТИ

o   Бюджет

o   Бюджет – неактуален

-      Заповеди

-      Обяви

-      Инструктажи

-      Материална база

-    Библиотека

-      За нас

o   Символи на ПЕГ

o   История

o   за Асен Златаров

o   Награди

-      Учебници

-      Електронен дневник

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

-      Събития

o   Новини

o   Празници в ПЕГ

o   Гости на ПЕГ

o   Спорт в ПЕГ

-      Ученическо творчество

-      Проекти и национални програми

-      Олимпиади

-      Електронен вестник

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

-      English

-      Английски език

-      Deutsch

-      Немски език

-      Francais

-      Френски език

-      Espanol

-      Испански език

-      Русский язык

-      Руски език

СТИПЕНДИИ

ДРУГИ

     -   Самостоятелна форма

     - НВО 10 клас

-      ДЗИ

-      БДП

-      Достъп до обществена информация

-      Административни услуги

-      Защита на лични данни

-      Профил на купувача

-      Квалификации

-      Национална олимпиада по руски език 2020 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.