гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Проекти и Национални програми

Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта" 

 

За учебната 2024/2025 г. ПЕГ ще формира една група за театър на френски език, една група за театър по испански език и една група за театър на английски език - модул 1 "Изкуства".


За учебната 2023/2024 г. ПЕГ ще формира една група за театър на френски език и една група за театър по испански език - модул "Изкуства" .


Проекти и национални програми

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проекти и национални програми

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Проекти и национални програми

Проект "Образование за утрешния ден"

Проекти и национални програми

Проект "Подкрепа за успех"

Проекти и национални програми

Проект „Цели за устойчиво развитие и екологични проблеми“

Проекти и национални програми

Проект „Лезефюксе ”- 2019

Проекти и национални програми

Проект "Твоят час"

Проекти и национални програми

Национална програма "Без свободен час"

Проекти и национални програми

Национална програма "С грижа за всеки ученик". Mодул „Oсигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Проекти и национални програми
Проекти и национални програми

Проекти и партньорства

                   В ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Велико Търново продължава работата по приоритети, свързани с реформите в средното образование, а  именно осмисляне на свободното време на учениците и участие в международни и национални програми и проекти.

                                        Проекти, по които работим през учебната 2016/2017 година

  •     НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” 
  •  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”, МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
  •  ПРОЕКТ "Твоят час"

                        

Партньорства:

   Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" е част от "Schulen: Partner der Zukunft". Това е партньорство на около 1600 училища от цял свят с интензивно изучаване на немски език.

   Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” Велико Търново е  българският партньор на Гръцко-американския съюз и Гръцко-американския университет за разработване на програми за изследователска дейност, обмен и обучение. ЕГ е оторизиран център за следните изпити за придобиване на международно признати сертификати - FCE, CAE CPE на University of Cambridge; ECCE и ECPE на Michigan University; BCCE ALCE на Hellenic American University.

 

                                                                           Обмен на ученици:

  •  Обмен на ученици с гимназията „Гешвистер Шол”, гр.Зангерхаузен – Германия
  •   Обмен на ученици с гимназията Кло-Мер от гр.Бон – Франция
  • Обмен между ЕГ „ Проф. д-р Асен Златаров” и СОУ „Хайме Феран” в град Коядо Вилялба, Испания
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.