гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Свободни места за ученици

О Б Я В А за свободните места за учебната 2023 / 2024 година 


Учебна 2022/ 2023 година

Учебна 2021/ 2022 година

Учебна 2020/ 2021 година

Свободни места за ученици

Учебна 2019/ 2020 година

Свободни места за ученици

Учебна 2018/ 2019 година

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.