гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"
Проект "Образование за утрешния ден"
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
През учебната 2019/2020 г. по проект "Образование за утрешния ден" в Профилирана езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" е създаден клуб "Дигитален свят". В групата участваха 16 ученици, които завършиха успешно и получиха сертификати за успешно завършено обучение по ключови дигитални умения.
Проект "Образование за утрешния ден"
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.