гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

ГРАФИЦИ

Учебна 2020/ 2021 година

ГРАФИЦИ за II-ри учебен срок

Графици
Графици

ГРАФИЦИ за I-ви учебен срок

Графици

Учебна 2019/ 2020 година

ГРАФИЦИ за II - ри срок на 2019/2020 г.

Графици

ГРАФИЦИ за I-ви срок на 2019/2020 год.

Графици

Учебна 2018/ 2019 година

ГРАФИЦИ за II-ри срок на 2018/2019 год.

Графици

ГРАФИЦИ за I-ви срок на 2018/2019 год.

Графици

Учебна 2017/ 2018 година

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg