гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

COVID-19, 2022/2023 г.

COVID-19, 2021/2022 г.

Уважаеми родители,

 Предстои откриване на новата учебна година и обучение на учениците в условията на COVID-19.

         Изразяваме своята увереност, че всички ние – ръководство, учители, ученици и родители, съзнаваме своята отговорност в настоящия момент и ще продължим заедно като екип  да полагаме максимални усилия, за да опазим здравето и живота на всички членове на училищната общност и да осъществяваме максимално ефективно обучение.

         Разчитаме на Вашата подкрепа и съдействие за спазване на установените в училището правила в условията на COVID-19 и обучението в електронна среда от разстояние.

         В училището са предприети всички мерки и са осигурени необходимите материали и консумативи съобразно изискванията на Министерство на здравеопазването.

         Изготвен е списък с мерките, които ще се прилагат по време на учебните занятия в условията на COVID-19 – Приложение 1.

         Изготвени са Здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището – Приложение 2 и Приложение 3.

         Изготвен е Алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние– Приложение 4.

         Обяснени са случаите и процедурите за преминаване в ОЕСР за отделен ученик. – Приложение 5.

         Публикуваме и, предоставения в насоките на МОН, списък на заболявания, при които има висок риск при заболяване от COVID-19 Приложение 6.

         Направени са и допълнения към всички правилници, регламентиращи правата и задълженията на педагогическия персонал, непедагогическия персонал, учениците и родителите. Правилниците ще бъдат публикувани на сайта на училището след 10.09.2021 г. – ezikovavt.com

         Моля, запознайте се подробно с приложенията.

         Ежеседмично, чрез съобщения в електронния дневник, ще бъдете уведомявани за епидемичната ситуация в училището.

         Чрез съобщения в електронния дневник ще бъдете уведомявани и в следните случаи:

         -при наличие на болен ученик, учител или служител;

         -при промяна в някои от мерките и правилата в училището вследствие на нови разпоредби и указания от МЗ и МОН.

        

         Да си пожелаем успешна и здрава 2021/2022 учебна година!

 

С уважение!

Смилена Тодорова

        

 

ИНСТРУКТАЖИ

COVID-19

COVID-19, 2020/2021 г.

COVID-19
  Уважаеми родители,

         Уведомяваме Ви, че към настоящия момент ( 26.10.2020 г.), в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“-Велико Търново няма ученици и служители от педагогическия и непедагогически персонал, проявили симптоми  на COVID-19 или установени нови случаи на COVID-19.

         В училището са осигурени материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена както и за извършване на дезинфекция.

        

С уважение!

         Смилена Тодорова

         Директор на

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

COVID-19
COVID-19

Уважаеми родители,

Състоянието на епидемичната обстановка в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Велико Търново към  19.10. 2020 г. е следното:

На 17. 10. 2020 г. е карантиниран учител, контактен с член на семейството с положителен тест.

На 17.10. 2020 г. е карантиниран ученик от XII e клас, контактен с член на семейството с положителен тест.

Установен е 1 случай на ученик от IX б клас с положителен тест по време на назначената карантина за IX б клас. Ученикът не е посещавал учебни занятия.

В училището са осигурени материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена както и за извършване на дезинфекция и продължава стриктното спазване на противоепидемичните мерки.

         С уважение!

         Смилена Тодорова

         Директор на

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“
COVID-19
Уважаеми родители,

         Състоянието на епидемичната обстановка в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“-Велико Търново към  12.10 2020 г. е следното:

         На 06.10.2020 г. са установени 2 случая на заболели ученици-1 в IX б клас и 1 в XII г клас.

         По разпореждане на РЗИ-Велико Търново учениците от IX б и XII г клас, а също и учениците, от други паралелки, контактни на заболелите, са карантинирани.

         Трима от карантинираните ученици от IX б клас също са с положителни проби, установени след изследване по време на карантината.

         От 10.10.2020 г. е карантиниран и 1 ученик от VIII а клас поради контакт с болен в семейството.

         В училището са осигурени материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена както и за извършване на дезинфекция и продължава стриктното спазване на противоепидемичните мерки.

        

С уважение!

         Смилена Тодорова

         Директор на

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

COVID-19
   Уважаеми родители,

         Уведомяваме Ви, че към настоящия момент ( 05.10.2020 г.), в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“-Велико Търново няма ученици и служители от педагогическия и непедагогически персонал, проявили симптоми  на COVID-19 или установени случаи на COVID-19.

         В училището са осигурени материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена както и за извършване на дезинфекция.

        

С уважение!

         Смилена Тодорова

         Директор на

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

COVID-19

Уважаеми родители,

         Уведомяваме Ви, че към настоящия момент ( 28.09.2020 г.), в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“-Велико Търново няма ученици и служители от педагогическия и непедагогически персонал, проявили симптоми  на COVID-19 или установени случаи на COVID-19.

         През изминалата седмица беше осъществена и проверка от РЗИ-Велико Търново относно спазване на мерките. Не са установени пропуски.

         В училището са осигурени материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена както и за извършване на дезинфекция.

        

С уважение!

         Смилена Тодорова

         Директор на

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

COVID-19
   Уважаеми родители,

         Уведомяваме Ви, че към настоящия момент ( 21.09.2020 г.), в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“-Велико Търново няма ученици и служители от педагогическия и непедагогически персонал, проявили симптоми  на COVID-19 или установени случаи на COVID-19.

         В училището са осигурени материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена както и за извършване на дезинфекция.

        

С уважение!

         Смилена Тодорова

         Директор на

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

COVID-19
COVID-19

Уважаеми родители,

 

         Предстои откриване на новата учебна година и обучение на учениците в условията на COVID-19.

Новото предизвикателство поставя пред всички нас много въпроси и налага нови отговорности.

         Вярвам, че всички ние – ръководство, учители, ученици и родители, съзнаваме своята отговорност в настоящия момент и ще продължим заедно като екип  да полагаме максимални усилия, за да опазим здравето и живота на всички членове на училищната общност и да осъществяваме ефективно присъствено обучение.

         Разчитаме на Вашата подкрепа и съдействие за спазване на установените в училището правила в условията на COVID-19.

         В училището са предприети всички мерки и са осигурени необходимите материали и консумативи съобразно изискванията на Министерство на здравеопазването.

         Изготвен е списък с мерките, които ще се прилагат по време на учебните занятия в условията на COVID-19 Приложение 1.

         Изготвени са Здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището Приложение 2 и Приложение 3.

         Изготвен е Алгоритъм за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда Приложение 4.

         Обяснени са възможните форми на обучение, различни от „дневна“ и случаите, в които това е препоръчително. – Приложение 5.

         Направени са и допълнения към всички правилници, регламентиращи правата и задълженията на педагогическия персонал, непедагогическия персонал, учениците и родителите. Правилниците ще бъдат публикувани на сайта на училището след 10.09.2020 г. – ezikovavt.com

         Моля, запознайте се подробно с приложенията.

         Ежеседмично, чрез съобщения в електронния дневник, ще бъдете уведомявани за епидемичната ситуация в училището.

         Чрез съобщения в електронния дневник ще бъдете уведомявани и в следните случаи:

         -при наличие на болен ученик, учител или служител;

         -при промяна в някои от мерките и правилата в училището вследствие на нови разпоредби и указания от МЗ и МОН.

        

         Да си пожелаем успешна и здрава 2020/2021 учебна година!

 

С уважение!

Смилена Тодорова

        

COVID-19
COVID-19
COVID-19
МОН в партньорство с държавни институции и неправителствени организации са разработили материали за успешно стартиране на новата учебна 2020/2021 година в необичайни условия в помощ на учители, родители и ученици:
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.