гр. Велико Търново

Уважаеми родители,

 

         Предстои откриване на новата учебна година и обучение на учениците в условията на COVID-19.

Новото предизвикателство поставя пред всички нас много въпроси и налага нови отговорности.

         Вярвам, че всички ние – ръководство, учители, ученици и родители, съзнаваме своята отговорност в настоящия момент и ще продължим заедно като екип  да полагаме максимални усилия, за да опазим здравето и живота на всички членове на училищната общност и да осъществяваме ефективно присъствено обучение.

         Разчитаме на Вашата подкрепа и съдействие за спазване на установените в училището правила в условията на COVID-19.

         В училището са предприети всички мерки и са осигурени необходимите материали и консумативи съобразно изискванията на Министерство на здравеопазването.

         Изготвен е списък с мерките, които ще се прилагат по време на учебните занятия в условията на COVID-19 Приложение 1.

         Изготвени са Здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището Приложение 2 и Приложение 3.

         Изготвен е Алгоритъм за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда Приложение 4.

         Обяснени са възможните форми на обучение, различни от „дневна“ и случаите, в които това е препоръчително. – Приложение 5.

         Направени са и допълнения към всички правилници, регламентиращи правата и задълженията на педагогическия персонал, непедагогическия персонал, учениците и родителите. Правилниците ще бъдат публикувани на сайта на училището след 10.09.2020 г. – ezikovavt.com

         Моля, запознайте се подробно с приложенията.

         Ежеседмично, чрез съобщения в електронния дневник, ще бъдете уведомявани за епидемичната ситуация в училището.

         Чрез съобщения в електронния дневник ще бъдете уведомявани и в следните случаи:

         -при наличие на болен ученик, учител или служител;

         -при промяна в някои от мерките и правилата в училището вследствие на нови разпоредби и указания от МЗ и МОН.

        

         Да си пожелаем успешна и здрава 2020/2021 учебна година!

 

С уважение!

Смилена Тодорова

        

COVID-19
COVID-19
COVID-19
МОН в партньорство с държавни институции и неправителствени организации са разработили материали за успешно стартиране на новата учебна 2020/2021 година в необичайни условия в помощ на учители, родители и ученици:
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg