гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административни услуги
Административни услуги
Административни услуги
Заявлението не е активно.
Административни услуги
Административни услуги
Забележка: На зрелостниците се издава диплома без да се изисква заявление.
Административни услуги
Забележка: Служебната бележка се генерира чрез служебния софтуер.
Административни услуги
Забележка: Служебната бележка се генерира чрез служебния софтуер.
Административни услуги
Административни услуги

Заявления за отсъствия от учебни занятия

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.