гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

За Асен Златаров

За Асен Златаров
За Асен ЗлатаровМисли на Асен Златаров:

 

” Човек е роден, за да служи на живота в името на човека”

***

 „ Дайте идеал на младите, идеал, който да задоволи тяхното сърце, идеал на човещина, идеал на правда и красота”

***

 „ Дайте идеал на младежта! Идеал не може да бъде ритането на топка, идеал не може да бъде стройното маршируване, идеал не може да бъде викането долу и горе. Идеал е идеята за истината, за хубавото, за доброто. Към тях трябва да се насочи душата на младежта”

***

 „ Не се бойте, че ще имате неприятности с ограничените, духовно слепите, чуждите на повиците на живота: идеалът всякога побеждава – стига да е смислен, висок и човечен”

***

„ Всякога неотстъпен идеал ми е било: нужно е на хората повече просвета, повече светлина, повече свяст и повече човечност”

 „ Младежта е съкровището на човечеството, най-свидния негов цвят и най-съкровената му надежда”

***

 „ Като младежи трябва даотгледат три добродетели – любов към труда, любов към истината, любов към народа”

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.