гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Обществени поръчки

Вид на процедурата:...
Име на поръчката:...
           Уникален номер в Регистъра на ОП...

Документи:

___________________________________________________

АОП Процедура за ОП 1 - 1 март 2017 г.

Обществена поръчка 9.04.2012г.

Вид на процедурата:Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката:"Доставка на материали и консумативи"
         
Документи:В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.