гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

БИБЛИОТЕКА на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

БИБЛИОТЕКА

Библиотеката на ПЕГ ”Проф. д-р Асен Златоров” е създадена през 1966-та, годината, в която своето образование завършва първият випуск на Езиковата гимназия, наследник на някогашната Трета смесена гимназия. Близо 11 500 единици са част от нейния фонд, в това число художествена литература, помагала за ученици и учители, речници, енциклопедии, справочна литература, учебници и литературни произведения, включени в задължителната учебна програма на български и още 5 езика (английски, испански, немски, руски, френски).           Библиотеката е активен фактор в учебно-възпитателния процес като място с особено значима роля при формирането на трайни навици за четене сред младите хора, притегателен център за срещи с творци, поле за дискусии, изследователска  работа и самоподготовка, все дейности, които формират грамотност и отношение към книгата и четенето.

Близо 20 книги постъпиха в библиотеката по време на Националната кампания „Купи една книга. Дари я на своето училище” през септември 2020 г. Интересът към инициативата продължи и след нейния край, когато заявки за дарения дадоха още възпитаници на гимназията.

Кът за четене и експерименти на 5 езика бе обособен благодарение на успешно защитен проект по Националната програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Библиотеките като образователна среда" на стойност 6 000 лв. Така в училището е внедрен методът STEM, разработен през 90-те години на миналия век, но все по-популярен по света. Чрез симулации на различни ситуации учениците изучават как научните методи се прилагат в ежедневието и развиват ключови умения - инициативност, работа в екип, творческо мислене, критичен анализ, общуване, математическа грамотност. Във фонда на библиотеката постъпиха над 50 заглавия - българска и световна художествена литература и специализирана на английски, испански, немски, френски език.

В края на 2020 година основното помещение, малкото и голямото хранилище с читалня бяха изцяло обновени и се превърнаха в още по-притегателно и уютно за четене и разговори пространство.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.