гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми ученици и родители,

 

В ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ са разработени мерки за организиране на учебния процес в условията на COVID-19.

Очаквайте подробните разяснения и информация за началото на 2020/2021 година след 08.09.2020 г.

Информацията ще бъде публикувана на сайта на училището и ще бъде изпратена чрез електронния дневник.

 

Бъдете здрави!

С уважение:

Смилена Тодорова, директор на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОМОЩТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

От днес до 15 октомври семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на 250 лв. Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи, учебници или други ученически пособия.

Заявления се подават на място в дирекция „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявление-декларация по чл.12А).

 За да бъде отпусната еднократната помощ, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв. Средствата са обвързани с посещение на държавно или общинско училище и ще се изплащат на два пъти - след влизане в сила на заповедта за отпускането им и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне парите. Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg