гр. Велико Търново

ВАЖНО!!!

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОМОЩТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

От днес до 15 октомври семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на 250 лв. Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи, учебници или други ученически пособия.

Заявления се подават на място в дирекция „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявление-декларация по чл.12А).

 За да бъде отпусната еднократната помощ, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв. Средствата са обвързани с посещение на държавно или общинско училище и ще се изплащат на два пъти - след влизане в сила на заповедта за отпускането им и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне парите. Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

За зрелостниците:

Зрелостниците имат право да се запознаят с писмените си работи от ДЗИ в срок, определен със Заповед на директора.
ВАЖНО!!!

Уважаеми ученици,

Списъкът на учениците, които ще получават стипендия през II учебен срок на 2019/2020г., се намира на стр. Стипендии

 

ВАЖНО!!!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

за ученици и родители

 

Документи за получаване на стипендия може да изпращате и на електронната поща на училището: egvt@abv.bg

Краен срок: 16.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

от 9.03.2020 г.

Националният кръг на олимпиадата по руски език се ОТЛАГА за неопределено време.

 За провеждането му ще Ви информираме своевременно.

ВАЖНО!!!

НОВО ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 от 6.03.2020 г.

Националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 14.03.2020 г. от 09.00 часа в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Велико Търново, ул. „Славянска“ №2.

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

СЪОБЩЕНИЕ

Крайният срок за подаване на заявления за получаване на стипендия остава 16.03.2020 г.

През грипната ваканция канцеларията ще работи от 8:00 до 16:00 часа и ще приема заявления.

До всички ученици, родители и учители

 Уведомяваме Ви, че със заповед № РД09-584/05.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката дните от 06.03.2020 г. до 13.03.2020 г. са определени за неучебни дни.

06.03.2020 г. е присъствен ден за учителите. Начало на работния ден 8:00 часа.

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

Важна информация за учениците от 10 клас и техните родители

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

Грипна ваканция: от 29.01.2020г. до 7.02.2020 г. (вкл.)

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

До родителите

на учениците

в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Велико Търново

 

ПОКАНА

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 11 и чл. 12 от Правилника  за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата на 10.10.2019 г. от 18 часа в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Велико Търново в класната стая на всяка паралелка ще се проведе среща на родителите. Срещата е с цел избор на представител на паралелката, който ще вземе участие в събранието на родителите за създаване на Обществен съвет.

В електронния сайт на училището е оповестена информация за правомощията на Обществения съвет.

 

 

24. 09. 2019 г.                                         С уважение: ПП

                                                                             Смилена Тодорова

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg