гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

ВАЖНО!!!

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

         Уважаеми родители,

         Уведомяваме Ви, че към настоящия момент ( 26.10.2020 г.), в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“-Велико Търново няма ученици и служители от педагогическия и непедагогически персонал, проявили симптоми  на COVID-19 или установени нови случаи на COVID-19.

         В училището са осигурени материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена както и за извършване на дезинфекция.

        

С уважение!

         Смилена Тодорова

         Директор на

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

Състоянието на епидемичната обстановка в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Велико Търново към  19.10. 2020 г. е следното:

На 17. 10. 2020 г. е карантиниран учител, контактен с член на семейството с положителен тест.

На 17.10. 2020 г. е карантиниран ученик от XII e клас, контактен с член на семейството с положителен тест.

Установен е 1 случай на ученик от IX б клас с положителен тест по време на назначената карантина за IX б клас. Ученикът не е посещавал учебни занятия.

В училището са осигурени материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена както и за извършване на дезинфекция и продължава стриктното спазване на противоепидемичните мерки.

         С уважение!

         Смилена Тодорова

         Директор на

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

ВАЖНО!!!

         Уважаеми родители,

         Състоянието на епидемичната обстановка в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“-Велико Търново към  12.10 2020 г. е следното:

         На 06.10.2020 г. са установени 2 случая на заболели ученици-1 в IX б клас и 1 в XII г клас.

         По разпореждане на РЗИ-Велико Търново учениците от IX б и XII г клас, а също и учениците, от други паралелки, контактни на заболелите, са карантинирани.

         Трима от карантинираните ученици от IX б клас също са с положителни проби, установени след изследване по време на карантината.

         От 10.10.2020 г. е карантиниран и 1 ученик от VIII а клас поради контакт с болен в семейството.

         В училището са осигурени материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена както и за извършване на дезинфекция и продължава стриктното спазване на противоепидемичните мерки.

        

С уважение!

         Смилена Тодорова

         Директор на

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

ВАЖНО!!!

         Уважаеми родители,

         Уведомяваме Ви, че към настоящия момент ( 05.10.2020 г.), в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“-Велико Търново няма ученици и служители от педагогическия и непедагогически персонал, проявили симптоми  на COVID-19 или установени случаи на COVID-19.

         В училището са осигурени материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена както и за извършване на дезинфекция.

        

С уважение!

         Смилена Тодорова

         Директор на

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

         Уведомяваме Ви, че към настоящия момент ( 28.09.2020 г.), в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“-Велико Търново няма ученици и служители от педагогическия и непедагогически персонал, проявили симптоми  на COVID-19 или установени случаи на COVID-19.

         През изминалата седмица беше осъществена и проверка от РЗИ-Велико Търново относно спазване на мерките. Не са установени пропуски.

         В училището са осигурени материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена както и за извършване на дезинфекция.

        

С уважение!

         Смилена Тодорова

         Директор на

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

ВАЖНО!!!

         Уважаеми родители,

         Уведомяваме Ви, че към настоящия момент ( 21.09.2020 г.), в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“-Велико Търново няма ученици и служители от педагогическия и непедагогически персонал, проявили симптоми  на COVID-19 или установени случаи на COVID-19.

         В училището са осигурени материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена както и за извършване на дезинфекция.

        

С уважение!

         Смилена Тодорова

         Директор на

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

Уважаеми ученици и родители,

 

В ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ са разработени мерки за организиране на учебния процес в условията на COVID-19.

Очаквайте подробните разяснения и информация за началото на 2020/2021 година след 08.09.2020 г.

Информацията ще бъде публикувана на сайта на училището и ще бъде изпратена чрез електронния дневник.

 

Бъдете здрави!

С уважение:

Смилена Тодорова, директор на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОМОЩТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

От днес до 15 октомври семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на 250 лв. Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи, учебници или други ученически пособия.

Заявления се подават на място в дирекция „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявление-декларация по чл.12А).

 За да бъде отпусната еднократната помощ, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв. Средствата са обвързани с посещение на държавно или общинско училище и ще се изплащат на два пъти - след влизане в сила на заповедта за отпускането им и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне парите. Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

За зрелостниците:

Зрелостниците имат право да се запознаят с писмените си работи от ДЗИ в срок, определен със Заповед на директора.
ВАЖНО!!!

Уважаеми ученици,

Списъкът на учениците, които ще получават стипендия през II учебен срок на 2019/2020г., се намира на стр. Стипендии

 

ВАЖНО!!!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

за ученици и родители

 

Документи за получаване на стипендия може да изпращате и на електронната поща на училището: egvt@abv.bg

Краен срок: 16.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

от 9.03.2020 г.

Националният кръг на олимпиадата по руски език се ОТЛАГА за неопределено време.

 За провеждането му ще Ви информираме своевременно.

ВАЖНО!!!

НОВО ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 от 6.03.2020 г.

Националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 14.03.2020 г. от 09.00 часа в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Велико Търново, ул. „Славянска“ №2.

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

СЪОБЩЕНИЕ

Крайният срок за подаване на заявления за получаване на стипендия остава 16.03.2020 г.

През грипната ваканция канцеларията ще работи от 8:00 до 16:00 часа и ще приема заявления.

До всички ученици, родители и учители

 Уведомяваме Ви, че със заповед № РД09-584/05.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката дните от 06.03.2020 г. до 13.03.2020 г. са определени за неучебни дни.

06.03.2020 г. е присъствен ден за учителите. Начало на работния ден 8:00 часа.

ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!

Важна информация за учениците от 10 клас и техните родители

ВАЖНО!!!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg