гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Езикова гимназия

За нас

              ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”
 
      Открита в далечната 1958 година, като Трета смесена гимназия, постепенно прераства в Езикова с преподаване на руски език. От учебната 1975/76 година започва разширено изучаване на английски, немски и френски езици.

      Десет години по-късно се откриват паралелки с подготвителен клас по програмата на специализираните езикови училища, като за лектори се привличат чужденци и преподаватели от ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”. От години гимназията е негово базово училище. Тя е водеща сред езиковите гимназии в България.

     „Един чужд език е прозорец към света” – тази известна мисъл на Гьоте стана същност и неизменна цел в развитието на Езикова гимназия. Изучаването на руски и западни езици даваше и продължава да дава не само езикови умения, но и обширни и задълбочени познания в литературата, културно-историческото наследство на народите, както и за техния бит и начин на общуване. Да четеш в оригинал творбите на класици като Шекспир и Виктор Юго, Гьоте и Шилер, Пушкин и Сервантес е като да надникнеш в духовния свят на различните епохи от човешката цивилизация.

      Днешните ученици продължават дългогодишната традиция на гимназията, като участват и печелят престижни награди в конкурси за художествен превод от западен на български език, пишат есета и литературни съчинения, а поетите редят майсторски стихове както на немски, английски, френски и испански, така и на родния български език. Съвременните форми и методи на преподаване, адаптиране към Европейската езикова рамка, разнообразните извънкласни изяви, ползотворните сътрудничества с посолства и международни културни центрове допринасят за успешното овладяване на чуждия език.

    Големи успехи показват учениците, изучаващите английски език. Техните участия с есета и литературни творби в различни национални и международни конкурси им носят престижни награди. С голямо желание те се включват в традиционните езикови седмици като рецитират, пеят, представят откъси от любими произведения на английската литература. Голям брой от тях полагат успешно изпити за получаване на сертификати за владеене на езика и се представят отлично като студенти в българските висши училища, в престижни университети във Великобритания, САЩ и други страни.

    Най-изявените ученици от немските паралелки провеждат езиковата си практика в партньорски училища вече 18 години, в гимназията „Johann G. Herder” в град Хале и „Geschwister Scholl” в Зангерхаузен – Германия. Всяка учебна година при съвместните си гостувания те работят с голям ентусиазъм върху общи проекти по теми: традиции и национални особености, проблеми на младежта, екологията и други. В учебната дейност, на общи екскурзии, в приемните семейства младите хора премахват езиковата бариера и усещат на практика насладата до общуват без граници. Ежегодно вече четвърта година един от отличените по езика ученици от 10-ти клас се обучава втория срок в град Зангерхаузен със специална стипендия, а двама ученици от 11-ти клас, които владеят отлично не само немски, но и английски език стават стипендианти за една учебна година в международните паралелки на гимназия „Friedrich Schiller” в град Марбах. Но най-голям принос за успехите допринася специализираният клас, който вече четвърта година доказва високото си ниво на подготовка от 10-ти до 12-ти клас по интензивна програма за получаване на немска езикова диплома. С нея желаещите могат да станат студенти в различни престижни университети в Германия, Австрия, Швейцария и други.

    Френските паралелки традиционно показват големи успехи в овладяването на езика. Те редовно участват и получават призови награди в конкурсите „Allons еn France” , “Provence-Bulgarie” и “Marathon d’ecriture” .Включват се активно всяка година в ежегодната седмица на Франкофонията в България, като изнасят чудесни програми и театрални постановки.

    Учениците от нашето училище участват в международен проект за училищно партньорство „Учене през целия живот” по програма Коменски. Координатор е лицеят „ Кло Мер” от гр. Бон, Франция и обхваща 12 мобилности за периода 2008/2010 година, за които се предоставят 11 000 евро. Най-изявените ученици полагат успешно изпит във Френското посолство и получавайки френска езикова диплома, много от тях стават студенти в престижни университети във Франция - Париж, Лио, Ницаив други френскоговорящи страни.

   По-късно откритите, но интензивно развиващи се са испанските паралелки в Езикова гимназия. Учениците с желание и ентусиазъм изучават езика на Сервантес, пеят и играят с темперамента на испанския народ, правят успешни преводи и с помощта на учител- испанец доказват възможностите за овладяване на и този европейски език. Успешни са техните изяви и в националния преглед за театрални постановки на езика.

   Руски език се изучава като втори чужд, но успехите на учениците,които са го избрали, са радващи. Те се включват в олимпиадите на регионално и национално ниво и печелят призови места . С голямо желание част от тях участваха в осмия национален фестивал на детско-юношеското театрално творчество „Родник молодости” и получиха овациите на зрителите.

    Нека да отдадем дължимото за активната подкрепа на посолството на Федерална Република Германия и на Република Франция за модерното обзавеждане и пълноценно използване на езиковите кабинети. Даренията на партньорските гимназии от Германия и ентусиазмът на учителите обогатява ежегодно базата му. Френският културен институт в София и центърът му в град Велико Търново ежегодно даряват книги и технически средства, така необходими за учебния процес. Бивши наши възпитаници като Вяра Недева, Милена Минкова, Георги Георгиев, Даниел Ангелов от випуск 1998 година и Борис Ненчев випуск 1996 година, дариха учебници, книги, аудиовизуална техника за кабинета по английски език.

    Възпитаниците на Езикова гимназия проявяват интереси далеч не само в изучаването на чужди езици. Български език и литература е сред техните най-успешни изяви. Голям брой наши ученици заемат традиционно призови места в олимпиадите на Областен и Национален кръг. Гордеем се с извоюваното първо място в Националното състезание за езикова компетентност, а първи носител на новоучредената награда на Община Велико Търново”24 Май” получи наш възпитаник. Лауреат на Втория национален конкурс за литературно творчество и журналистика”Стоян Михайловски”, за проект за ученическо самоуправление, организиран от МОН и на литературен конкурс с есе, посветено на „Деня на Земята” стана също наш ученик. Гордост за гимназията са авторите на книги и стихосбирки като Стиляна Мартинова, Елеонора Иванова, Никола Пиперков, Йордан Семов и др. Художествените есета, философските съждения, литературните откровения, „рошавите”мисли на тези тийнейджъри разкриват богатството на техния душевен свят, на активна житейска позиция и обществена ангажираност.

    Златаровци се представят достойно в олимпиади, конкурси и състезания по математика. Сред тях са носители на първи места в Националното състезание сред Езиковите гимназии и в математически турнир на ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”. Много са призьорите и на традиционните Коледни и Великденски математически състезания, в „Европейско кенгуру” и др. Голям е броят на студентите, приети в икономически, технически специалности и информационни технологии в страната и чужбина. Активни са нашите участници в олимпиадите по химия, физика и биология.

 
 
 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.