гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Олимпиади

2020/ 2021 учебна година

Общински кръг на олимпиадата по български език и литература
Олимпиади
Общински кръг на олимпиадата по география и икономика
Олимпиади
Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизации
Олимпиади
Общински кръг на олимпиадата по физика
Олимпиади
Общински кръг на олимпиадата по философия
Олимпиади
Общински кръг на олимпиадата по испански език
Олимпиади
Общински кръг на олимпиадата по френски език
Олимпиади
Общински кръг на олимпиадата по английски език
Олимпиади
Общински кръг на олимпиадата по руски език
Олимпиади
Общински кръг на олимпиадата по немски език
Олимпиади
Общински кръг на олимпиадата по математика
Олимпиади

2019/2020 учебна година

Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
Олимпиади
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg