гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

ВАЖНИ ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

1958-1959 учебна година във Велико Търново е открита ТРЕТА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“.

            За патрон на училището е избран видният общественик професор, доктор Асен   Златаров.

 

1959-1960 година – с постановление на Министерския съвет училището прие статут на ТРЕТО СМЕСЕНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“.

 

1962-1963 учебна година към III-та гимназия се откриват две паралелки с преподаване на руски език. Учениците бяха приети по успех от дипломите.

1966-1967 – гимназията напълно се обособи като руска – ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ  НА РУСКИ ЕЗИК „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“.

 

28 февруари 1972 година е направена първата копка на новата сграда на гимназията от първия секретар на Окръжния комитет/ОК/ на Българската комунистическа партия/БКП/ Димитър Стоянов.

 

4 октомври 1975 година тържествено е открита новата сграда на гимназията –архитет-проектант Енчо Глушков.

 

1981-1982 година

Откриват се две паралелки с разширено изучаване на английски и на френски езици.

 

1982-1983 година

  • Открива се паралелка с разширено изучаване на немски език
  • В училището се разкрива НАЧАЛЕН КУРС с 2 паралелки първи клас с изучаване на руски език .
  • Разкрива се УПК по международен и вътрешностопански туризъм с три широкопрофилни професии: администратор-информатор,организатор в туризма и кулинар.

 

1983-1984

·         Официалното име на училището е ЕДИННО СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ

 С ПРЕПОДАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ЕСПУ.

 

1983-1984 – паралелките в I-ви клас се увеличават от две на три, за първи път се приемат 6-годишни деца.

 

1987-1988 година

·         Разкрита е една паралелка от 25 ученика с преподаване на английски език с подготвителен клас

 

1988-1989 година.

  • Училището е придобива статут ЕСПУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА РУСКИ И ЗАПАДНИ ЕЗИЦИ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“;
  • Разкрита е една паралелка от 25 ученика с преподаване на немски език и една с преподаване на френски език с подготвителен клас

 

1990 – 1991 година

  • През април 1991 година Общинският съвет на свое заседание утвърждава ЕСПУ ”Проф. д-р Асен Златаров” като ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“.   
  • Прекратява се приемът в първи клас.
  • Открива се паралелка по мениджмънт след подготвителния клас като съвместен експеримент с професор Митрополитски.
  • Въвежда се задължителното изучаване на ІІ-ри западен език след подготвителния клас в паралелките по западни езици.

 

1992 -1993 година

  • Разкрива се паралелка с преподаване на испански език

 

2016 година

С Наредба №9 на МОН от 19.08.2016 година ЕГ “Проф.д-р Асен Златаров“ се преименува в ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“.

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.