гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

ПРОФИЛИРАНА

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

„ Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Велико Търново

ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"
 “Човек е роден, за да служи на живота в името на Човека”
звучи в нас и след нас вечният завет на Асен Златаров.

          И НИЕ ГО СЛЕДВАМЕ!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.