гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Учебна 2023 / 2024 г.

Учебна 2022/ 2023 г.

Учебна 2021/ 2022 г.

Учебна 2020/ 2021 г.

Самостоятелна форма

Учебна 2018/2019 година

Самостоятелна форма

Учебна 2017/2018 година

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.