гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Организация на обучението в ОРЕС/ Присъствено за 2020/2021 г.

ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.

Организация на обучението от 31.05.21 г.

ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.

Организация на обучението за периода 17.05.21 - 28.05.21 г.

ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.
ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.

Организация на обучението за периода 10.05.21 - 14.05.21 г.

ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.

Организация на обучението за периода 26.04.21 - 29.04.21 г.

ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.

Организация на обучението за периода 12.04.21 - 23.04.21 г.

ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.
ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.

Организация на обучението за периода 18.03.21 - 31.03.21 г.

ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.

Организация на обучението за периода 04.03.21 - 17.03.21 г.

ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.

Организация на обучението за периода 18.02.21 - 02.03.21 г.

ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.

Организация на обучението за периода 04.02.21 - 17.02.21 г.

ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.
ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.
ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.
ОРЕС/Присъствено обучение 2020/2021 г.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.