гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Контакти

                                                 5000 гр. Велико Търново, ул."Славянска" №2  
                                                
Профилирана езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"
     
                                                               e-mail: egvt@abv.bg

                                               
                                                Директор -  Смилена Тодорова                             062 / 646997
                                                                                                                                 0878386029
                                               
                                                Зам.- директор УД - Тошко Христов                     062 / 672904
                                                                                                                                  0877096867
                                               
                                                Зам.- директор УД - Валентина Петкова               0876377412

                                                Канцелария                                                               062 / 672904
                                                                                                                                   0876305786

                                                Счетоводство                                                           062 / 646889
                                                     Главен счетоводител - Бисера Рашкова            0878386028
                                                     ЗАТС - Светла Герганова                                    0877430573
Контакти
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg