гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Контакти

                                                 5000 гр. Велико Търново, ул."Славянска" №2  
                                                
Профилирана езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"

                                                               e-mail: egvt@abv.bg

                                                 тел.:
                                                Директор -  г-жа Смилена Тодорова                     062 / 64 69 97
                                                Зам. директор УД- г-н Тошко Христов                   062 / 67 29 04
                                                Канцелария -                                                          062 / 67 29 04
                                                Счетоводство -                                                       062 / 64 68 89
Контакти
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg