гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

ЗАПОВЕДИ


Заповеди за учебната 2020/2021 година

Заповеди

Заповеди за учебната 2019/ 2020 година

Зрелостниците имат право да се запознаят с писмените си работи от ДЗИ в срок, определен със Заповед на директора.

Заповед за медицински бележки

Заповеди

Заповеди за учебната 2018/2019 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg