гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Проект "Твоят час"

Проект "Твоят час"
Извънкласни дейности:
1. Развитие на дигитални компетентности - клуб "Дигитален свят"
2. "Гласове и почерци - изкуството да създадеш училищен вестник"
3. Литературно студио "Почерци"
4. "Гласове"
5. "Европейски ракурси"
6. Клуб "Здраве"
7. "Биотехнологиите в живота"
8. Развитие на дигитални компетентности
9. Театър на испански
Проект „Твоят час"
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.