гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

БЮДЖЕТ

Бюджет

Справки разходи - COVID-19, 02.06.2020г.

Бюджет

Делегиран бюджет 2020 г.

ОТЧЕТИ

Отчет и баланс за деветмесечие на 2020 г.

Бюджет

ОТЧЕТИ за шестмесечно изпълнение на бюджета –

30.06.2020 г.,  генерирани чрез системата ФАС

  B1_2020_6_5401

 IB1_2020_6_5401_DES

 IB1_2020_6_5401_KSF

Бюджет

ФПФ

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg