гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Ученически съвет

УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ЕЗИКОВА С НОВА „ШАПКА“ И НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ!

       Първото заседание на Ученическия съвет в гимназията се проведе на 29.09.2020 година. На Общото събрание бяха представени новите членове на УС:

“зайците“ - Веселин Лечев - VIII ”а”, Анна Йорданова VIII „б”, Траяна Ангелова VIII „в”, Моника Дочева VIII „г”, Ния Иванова VIII „д”

и новоизбраните отговорници на IX “a” клас - Пламена Лазарова; IX „б“ - Божидара Станкова;

 X „а“ – Ива Събкова, X „в“ - Александра Здравкова; XI „д“ - Магдалена Иванова  XII „б“ - Окан Исуф.

       Председателят на УС Диляна Алексова направи отчет за дейността през миналата учебна година. Педагогическият съветник Виолетта Найденова благодари на всички председатели на паралелковите съвети и управителния екип, който всички на шега наричат „шапка“, за активната и всеотдайната работа, за интересните проекти, за успешните благотворителни инициативи: Коледен базар и Коледен концерт.

 

Ученическият съвет избра и нов Управителен eкип:

Председател:

МАРИЯ-ЕЛИСАВЕТ ВУРЦА - XIе

    Членове:

ГЛОРИЯ ГЕОРГИЕВА – XIб - зам.-председател

АЛЕКСАНДРА ЗДРАВКОВА - Xв - секретар

ДИЛЯНА АЛЕКСОВА - XIа

РАЯ АТАНАСОВА - IXб

 

         Сертификат за активна и всеотдайна работа през учебната 2018/2019 година получават:

 

·         АДЕЛИНА АСЕНОВА – XI а

·         АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА – IX Д

·         ВАЯ ЙОРДАНОВА - X Г

·         ГЛОРИЯ  ВАСИЛЕВА - Х Б

·         ДИЛЯНА  АЛЕКСОВА - X A

·         КЕЙТЛИН ДИМИТРОВА - VIII А

·         МАРИЯ-ЕЛИСАВЕТ ВУРЦА – XЕ

·         НАТАЛИ  ЙОРДАНОВА – IX Г

·         ПЛАМЕНА  ЙОВЧЕВА - Х В

 

 

Поздравления за новия екип! Успешна работа!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg