гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Ученически съвет

УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ЕЗИКОВА С НОВА „ШАПКА“

И НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ!

      Първото събиране на Ученическия съвет в гимназията се проведе на 7 октомври тази година. Гост на заседанието бе г-жа Смилена Тодорова – директор на ПЕГ. 

    Председателят на УС Екатерина Спасичкова направи отчет за работата  на училищните парламентаристи през миналата учебна година. Г-жа Тодорова благодари на всички паралелкови отговорници и управителния екип, който всички на шега наричат „шапка“, за активната работа, за интересните инициативи.

 

Ученическият съвет избра и нов Управителен eкип:

Председател:

Диляна Алексова - Xа

    Управителен екип:

v Василена Сотирова –  XIг

v Маргарита Чакърова -XIд

v Ивана Боболова – XIе

v Вая Йорданова – Xг

v Антоанета Стефанова – Xд

 

Членове на Ученическия съвет, които получиха сертификат за активна и всеотдайна работа през учебната 2018/2019 година:

v ЕКАТЕРИНА СПАСИЧКОВА - XIIа

v МИЛА НИКОЛОВА - XIIе

v СТЕЛА БАНАБАКОВА - XIIд

v ХРИСТИЯНА ТОМОВА - XIIб

v ИВЕТА ИВАНОВА - XIIв

v ВАСИЛЕНА СОТИРОВА - XIг

v ДИЛЯНА АЛЕКСОВА - Xа

v МАРИЯ-ЕЛИСАВЕТ ВУРЦА - Xе

v ПЛАМЕНА ЙОВЧЕВА - Xв

v САМИРА СТОЙЧЕВА - IXв

 

Поздравления за новия екип! Успешна работа!

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg