гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

ДЗИ

ДЗИ 2021/2022 г.

ДЗИ 2020/2021 г.

Зрелостниците имат право да се запознаят с писмените си работи от ДЗИ в срок, определен със Заповед на директора.
ДЗИ

ДЗИ 2019/2020 г.

Зрелостниците имат право да се запознаят с писмените си работи от ДЗИ в срок, определен със Заповед на директора.

ДЗИ 2020

Дванадесетокласниците ни получиха 124 отлични оценки на матурите

В началото на учебната година бъдещите 143 абитуриенти определят  себе си като „Випуск 2020 – отвъд различията“, без да подозират за необичайния й край. Но обичайни и очаквани са резултатите: на ДЗИ по български език и литература – среден успех Много добър (5.23) и 60 отлични оценки.

На втората  матура са получени 64 отлични оценки. Английският език е предпочетен от най-много зрелостници. Средният успех е Много добър (5.45), постигнат от 50 явили се; 29 отлични оценки ;  4 пълни шестици : Боряна Боянова, Веселин Врачовски, Мария Христова и Никола Патев.

Най-висок е средният успех от матурата по испански език – Отличен (5.67), което не е изненада : тази година на националния кръг на олимпиадата по испански език са класирани 20 ученици, четирима от които – зрелостници.

Много добро е представянето на матурата по немски език : 15 отлични оценки, от които Ивета Иванова е постигнала Отличен (6.00). 20  ученици ще получат своите немски езикови дипломи (DSD-II) : от 20 явили се на изпитите през ноември и декември 2019 г. 15 зрелостници са покрили ниво С1 и 5 – ниво В2.

Много добър е успехът и по руски език, който се изучава в училището само като втори чужд език:  една отлична оценка от двама явили се.

Освен по чуждите езици, в които Езикова гимназия е профилирана, дванадесетокласниците  са показали  много добри резултати и по непрофилираните дисциплини: отличните оценки по история и цивилизация  са 4; по философия – 3; по биология и здравно образование – 3, от които Ивет Кундевска е с Отличен (6.00).

Резултатите в края на учебната година напълно оправдаха девизите на шестте паралелки златаровци : „Високо устремени“, „Непредсказуеми, но успешни“, „Съмняващи се в смисъла“, „Дръзки и красиви“, „Отдадени на мечтите си“, „Креативни без граници“ .

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.