гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Стипендии

2020/2021 учебна година

СЪОБЩЕНИЕ – 24.02.2021 г.

 Уважаеми родители и ученици,

От 24. 02. 2021 г. започва кампанията за подаване на документи за получаване на стипендии за II-ри учебен срок на 2020/2021 г.

 Срок за подаване на документите - от 24.02. до 15.03.2021 година.

Място - канцелария на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров".

Изтеглете Заявление-Декларация за стипендии за II-ри срок 2020/2021 г.

Молим Ви, запознайте се внимателно със съдържанието на публикуваната заповед.

Напомняме Ви, че ученици без родители или с един родител, имащи отличен успех, имат право да кандидатстват и за 50% от стипендия за постигнати образователни резултати.

ВНИМАНИЕ!!! За карантинираните ученици: изтегляте заявлението от сайта, попълвате го, подписват го ученикът и родител, преснимате го и го изпращате на e-mail: egvt@abv.bg в посочения по-горе срок. Ако има придружаващи документи, преснимате и изпращате и тях.

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова - ЗАТС: тел. 062646889 или счетоводство на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" .

Стипендии
Стипендии

СЪОБЩЕНИЕ – 07.10.2020 г.

 

Уважаеми родители и ученици,

 От 08. 10. 2020 г. започва кампанията за подаване на документи за получаване на стипендии.
            Срок за подаване на документите - от 08.10.  до 19.10.2020 година.
            Място - канцелария на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров".

 Изтеглете  Заявление-Декларация за стипендии за 1-ви срок 2020/2021 г..


     Молим Ви, запознайте се внимателно със съдържанието на публикуваната заповед.

 

Уведомяваме Ви, че ученици без родители или с един родител, имащи отличен успех, имат право да кандидатстват и за 50% от стипендия за постигнати образователни резултати.

ВНИМАНИЕ!!! За карантинираните ученици : изтегляте заявлението от сайта, попълвате го, подписват го ученикът и родител, преснимате го и го изпращате на email: egvt@abv.bg в посочения по-горе срок. Ако има придружаващи документи, преснимате и изпращате и тях.

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова - ЗАТС: тел. 062646889 или счетоводство на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" .

 

Стипендии

2019/ 2020 учебна година

Стипендии

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

за ученици и родители

 

Документи за получаване на стипендия може да изпращате и на електронната поща на училището: egvt@abv.bg

Краен срок: 16.03.2020 г.

II-ри учебен срок

СЪОБЩЕНИЕ

Крайният срок за подаване на заявления за получаване на стипендия остава 16.03.2020 г.

През грипната ваканция канцеларията ще работи от 8:00 до 16:00 часа и ще приема заявления.

СЪОБЩЕНИЕ – 27.02.2020 г.

 

Уважаеми родители и ученици,

 

От 28. 02. 2020 г. започва кампанията за подаване на документи за получаване на стипендии.

Срок за подаване на документите - от 28.02. до 16.03.2020 година.
           Място - канцелария на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров".


Изтеглете  Заявление-Декларация за стипендии за II-ри срок 2019/2020 г..
Попълва се  ръкописно, като се спазва образецът.

 

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова - ЗАТС: тел. 062646889 или счетоводство на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" .

 

Молим Ви, запознайте се внимателно със съдържанието на публикуваните документи.

 

Уведомяваме Ви, че ученици без родители или с един родител, имащи отличен успех, имат право да кандидатстват за 50% от стипендия за постигнати образователни резултати.

 

Стипендии

I-ви учебен срок

СЪОБЩЕНИЕ – 10.10.2019 г.

 

Уважаеми родители и ученици,

 

От 11. 10. 2019 г. започва кампанията за подаване на документи за получаване на стипендии.

Срок за подаване на документите - от 11.10.  до 21.10.2019 година.
           Място - канцелария на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров".


Изтеглете  Заявление-Декларация за стипендии 1-ви срок 2019/2020 г..
Попълва се  ръкописно, като се спазва образецът.

 

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова - ЗАТС: тел. 062646889 или счетоводство на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" .

 

Молим Ви, запознайте се внимателно със съдържанието на публикуваните документи.

 

Уведомяваме Ви, че ученици без родители или с един родител, имащи отличен успех, имат право да кандидатстват за 50% от стипендия за постигнати образователни резултати.

 

Стипендии

2018/ 2019 година

II-ри учебен срок

СЪОБЩЕНИЕ - 7.03.2019 г.
Уважаеми родители и ученици,
запознайте се внимателно със съдържанието на публикуваните документи.

Срок за подаване на документи - от 08.03. до 18.03.2019 година.
Място - канцелария на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров".

Изтеглете  Заявление-Декларация за стипендии за 2-ри срок на 2018/2019 г..
Попълва се на компютър или ръкописно, като се спазва образецът.

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова - ЗАТС: тел. 062646889 или счетоводство на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" .

Напомняме:

1. Ученици без родители или с един родител, подали документи за I-ви учебен срок, не подават заявление за II-ри учебен срок.

2. Ученици без родители или с един родител, имащи отличен успех, имат право да кандидатстват за 50% от стипендия за постигнати образователни резултати.

Стипендии

I-ви учебен срок

Уважаеми родители и ученици,
запознайте се внимателно със съдържанието на публикуваните документи.

Срок за подаване на документи - от 17.10.  до 31.10.2018 година.
Място - канцелария на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров".

Изтеглете  Заявление-Декларация за стипендии 1-ви срок 2018/2019 г..
Попълва се на компютър или ръкописно, като се спазва образецът.

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова - ЗАТС: тел. 062646889 или счетоводство на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" .

Уважаеми ученици,

Информираме Ви, че считано от днес, 19.10.2018 г., в счетоводството на гимназията може да получите декларация – формуляр за откриването на сметка в SG“Експресбанк“.

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към Св. Герганова – ЗАТС.


Стипендии
Стипендии


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg