гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Стипендии

ВТОРИ учебен срок на 2023/2024 г.

Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици,

На 07.03.2024 г. на официалния сайт на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново са публикувани документите, касаещи получаването на стипендии за  II-ри срок на учебната 2023/2024 г.

Подаването на документи за съответния вид стипендия:

І. Месечни стипендии:

 

 - За постигнати образователни резултати

- За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

- За подпомагане на ученици с трайни увреждания.

- За ученици без родители или само с един родител.

 

ІІ. Еднократни стипендии:

 

- За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.

- Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищна дейност.

започва от 08.03.2024 г. и продължава до 18.03.2024 г. в канцеларията на гимназията.

Бланка „Заявление – декларация“ за попълване може да намерите и изтеглите от сайта на училището.

Разкриването на сметка за учениците, навършили 14-годишна възраст се извършва само в клоновете на Банка ДСК, без значение от населеното място.

Ученици, ненавършили 14 год. и имащи право на стипендия, ще получават стипендиите си в счетоводството на училището по изготвена ведомост.

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към Св. Герганова – ЗАС в счетоводството на ПЕГ (тел. 062/64 68 89).

 

NB! Моля, внимателно прочетете всички публикувани документи на сайта!


ПЪРВИ учебен срок на 2023/2024 г.

Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Велико Търново

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми ученици,

Запознайте се, с публикуваните документи, касаещи получаването на стипендии за I-ви срок на учебната 2023/2024 г.

 

Видове стипендии:

- За постигнати образователни резултати

За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

За подпомагане на ученици с трайни увреждания

За ученици без родители или само с един родител

 

Заявления се подават в срок до 24.10.2023 г. в канцеларията на гимназията. Бланката „Заявление-Декларация“ може да изтеглите от сайта на училището (ezikovavt.com /в секция Стипендии).

 

Напомняме:

1.  Ученици без родители или само с един родител, подават документи също до 24.10.2023 г., но за цялата учебна година. 

2.    Ученици с трайни увреждания и ученици без родители или само с един родител с отличен успех, имат право да кандидатстват и за 50% от стипендия за постигнати образователни резултати, съгласно чл. 7, ал. 3 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, т. е. подават 2 бр. Заявления – декларации.

 

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова – ЗАС.

 

NB! Внимателно прочетете публикуваните документи на сайта!

Втори срок -2022/2023 учебна година

 

Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици,

На 13.03.2023 г. на официалния сайт на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново са публикувани документите, касаещи получаването на стипендии за  втория срок на учебната 2022/2023 г.

Подаването на документи за съответния вид стипендия:

-        За постигнати образователни резултати

-        За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

започва от 13.03.2023 г. и продължава до 28.03.2023 г. в канцеларията на гимназията.

Бланка „Заявление – декларация“ за попълване може да намерите и изтеглите от сайта на училището.

Разкриването на сметка за учениците, навършили 14-годишна възраст се извършва само в клоновете на Банка ДСК, без значение от населеното място.

Ученици, ненавършили 14 год. и имащи право на стипендия, ще получават стипендиите си в счетоводството на училището по изготвена ведомост.

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към Св. Герганова – ЗАС в счетоводството на ПЕГ (тел. 062/64 68 89).

 

NB! Моля, внимателно прочетете всички публикувани документи на сайта!

 

ПЪРВИ учебен срок на 2022/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ – 07.10.2022г.

 

Уважаеми родители и ученици,

 От 07.10.2022г. започва кампанията за подаване на документи за получаване на стипендии за първия учебен срок.
            Срок за подаване на документите - от 07.10. до 25.10.2022година.
            Място - канцелария на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров".

 Изтеглете  Заявление-Декларация за стипендии за 1-ви срок 2022/2023 г.


     Молим Ви, запознайте се внимателно със съдържанието на публикуваната заповед.

 

Уведомяваме Ви, че ученици без родители или с един родител, имащи отличен успех, имат право да кандидатстват и за 50% от стипендия за постигнати образователни резултати.

ВНИМАНИЕ!!! За карантинираните ученици : изтегляте заявлението от сайта, попълвате го, подписват го ученикът и родител, преснимате го и го изпращате на email: egvt@abv.bg в посочения по-горе срок. Ако има придружаващи документи, преснимате и изпращате и тях.

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова - ЗАТС: тел. 062646889 или счетоводство на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" .

 

За тези от вас, които не могат да изтеглят декларацията чрез MS Word, я предлагаме в pdf формат тук

2021/2022 учебна година

Втори учебен срок на 2021/2022г.

СЪОБЩЕНИЕ – 30.03.2022г.

 

Уважаеми родители и ученици,

 От 30.03.2022г. започва кампанията за подаване на документи за получаване на стипендии за втория учебен срок.
            Срок за подаване на документите - от 30.03. до 18.04.2022година.
            Място - канцелария на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров".

 Изтеглете  Заявление-Декларация за стипендии за 1I-ри срок 2021/2022 г.


     Молим Ви, запознайте се внимателно със съдържанието на публикуваната заповед.

 

Уведомяваме Ви, че ученици без родители или с един родител, имащи отличен успех, имат право да кандидатстват и за 50% от стипендия за постигнати образователни резултати.

ВНИМАНИЕ!!! За карантинираните ученици : изтегляте заявлението от сайта, попълвате го, подписват го ученикът и родител, преснимате го и го изпращате на email: egvt@abv.bg в посочения по-горе срок. Ако има придружаващи документи, преснимате и изпращате и тях.

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова - ЗАТС: тел. 062646889 или счетоводство на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" .

 

За тези от вас, които не могат да изтеглят декларацията чрез MS Word, я предлагаме в pdf формат тук

Първи учебен срок на 2021/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ – 29.09.2021 г.

 

Уважаеми родители и ученици,

 От 29. 09. 2021 г. започва кампанията за подаване на документи за получаване на стипендии.
            Срок за подаване на документите - от 29.09.  до 11.10.2021 година.
            Място - канцелария на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров".

 Изтеглете  Заявление-Декларация за стипендии за 1-ви срок 2021/2022 г.


     Молим Ви, запознайте се внимателно със съдържанието на публикуваната заповед.

 

Уведомяваме Ви, че ученици без родители или с един родител, имащи отличен успех, имат право да кандидатстват и за 50% от стипендия за постигнати образователни резултати.

ВНИМАНИЕ!!! За карантинираните ученици : изтегляте заявлението от сайта, попълвате го, подписват го ученикът и родител, преснимате го и го изпращате на email: egvt@abv.bg в посочения по-горе срок. Ако има придружаващи документи, преснимате и изпращате и тях.

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова - ЗАТС: тел. 062646889 или счетоводство на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" .

 

2020/2021 учебна година

СЪОБЩЕНИЕ – 24.02.2021 г.

 Уважаеми родители и ученици,

От 24. 02. 2021 г. започва кампанията за подаване на документи за получаване на стипендии за II-ри учебен срок на 2020/2021 г.

 Срок за подаване на документите - от 24.02. до 15.03.2021 година.

Място - канцелария на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров".

Изтеглете Заявление-Декларация за стипендии за II-ри срок 2020/2021 г.

Молим Ви, запознайте се внимателно със съдържанието на публикуваната заповед.

Напомняме Ви, че ученици без родители или с един родител, имащи отличен успех, имат право да кандидатстват и за 50% от стипендия за постигнати образователни резултати.

ВНИМАНИЕ!!! За карантинираните ученици: изтегляте заявлението от сайта, попълвате го, подписват го ученикът и родител, преснимате го и го изпращате на e-mail: egvt@abv.bg в посочения по-горе срок. Ако има придружаващи документи, преснимате и изпращате и тях.

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова - ЗАТС: тел. 062646889 или счетоводство на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" .

Стипендии
Стипендии

СЪОБЩЕНИЕ – 07.10.2020 г.

 

Уважаеми родители и ученици,

 От 08. 10. 2020 г. започва кампанията за подаване на документи за получаване на стипендии.
            Срок за подаване на документите - от 08.10.  до 19.10.2020 година.
            Място - канцелария на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров".

 Изтеглете  Заявление-Декларация за стипендии за 1-ви срок 2020/2021 г..


     Молим Ви, запознайте се внимателно със съдържанието на публикуваната заповед.

 

Уведомяваме Ви, че ученици без родители или с един родител, имащи отличен успех, имат право да кандидатстват и за 50% от стипендия за постигнати образователни резултати.

ВНИМАНИЕ!!! За карантинираните ученици : изтегляте заявлението от сайта, попълвате го, подписват го ученикът и родител, преснимате го и го изпращате на email: egvt@abv.bg в посочения по-горе срок. Ако има придружаващи документи, преснимате и изпращате и тях.

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова - ЗАТС: тел. 062646889 или счетоводство на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" .

 

Стипендии

2019/ 2020 учебна година

Стипендии

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

за ученици и родители

 

Документи за получаване на стипендия може да изпращате и на електронната поща на училището: egvt@abv.bg

Краен срок: 16.03.2020 г.

II-ри учебен срок

СЪОБЩЕНИЕ

Крайният срок за подаване на заявления за получаване на стипендия остава 16.03.2020 г.

През грипната ваканция канцеларията ще работи от 8:00 до 16:00 часа и ще приема заявления.

СЪОБЩЕНИЕ – 27.02.2020 г.

 

Уважаеми родители и ученици,

 

От 28. 02. 2020 г. започва кампанията за подаване на документи за получаване на стипендии.

Срок за подаване на документите - от 28.02. до 16.03.2020 година.
           Място - канцелария на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров".


Изтеглете  Заявление-Декларация за стипендии за II-ри срок 2019/2020 г..
Попълва се  ръкописно, като се спазва образецът.

 

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова - ЗАТС: тел. 062646889 или счетоводство на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" .

 

Молим Ви, запознайте се внимателно със съдържанието на публикуваните документи.

 

Уведомяваме Ви, че ученици без родители или с един родител, имащи отличен успех, имат право да кандидатстват за 50% от стипендия за постигнати образователни резултати.

 

Стипендии

I-ви учебен срок

СЪОБЩЕНИЕ – 10.10.2019 г.

 

Уважаеми родители и ученици,

 

От 11. 10. 2019 г. започва кампанията за подаване на документи за получаване на стипендии.

Срок за подаване на документите - от 11.10.  до 21.10.2019 година.
           Място - канцелария на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров".


Изтеглете  Заявление-Декларация за стипендии 1-ви срок 2019/2020 г..
Попълва се  ръкописно, като се спазва образецът.

 

При необходимост от допълнителни указания или информация се обърнете към г-жа Светла Герганова - ЗАТС: тел. 062646889 или счетоводство на ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" .

 

Молим Ви, запознайте се внимателно със съдържанието на публикуваните документи.

 

Уведомяваме Ви, че ученици без родители или с един родител, имащи отличен успех, имат право да кандидатстват за 50% от стипендия за постигнати образователни резултати.

 

Стипендии

2018/ 2019 година

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.