гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Прием

Прием 2020/2021 учебна година

Прием

Уважаеми ученици и родители!

 На 14.07.2020 от 8.00 часа започва записване на учениците, приети на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

Работното време на комисията за записване на приетите ученици е от 08.00 до 17.30 часа с прекъсване за дезинфекция на помещението, в което се приемат документите от 11.00 до 11.30 часа  и от 14.30 до 15.00 часа.

 

 

К А К В О  Т Р Я Б В А  Д А  З Н А Е Т Е?

Ø Противоепидемични мерки и ограничения:

1.     С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. В сградата ще се допускат едновременно не повече от СЕДЕМ ученици със съответния придружител.

2.     При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 1.5 м.

3.     При влизане в  гимназията следва да сте с поставена предпазна маска/или други предпазни средства/, която плътно да покрива носа и устата.

4.     На входа задължително  се извършва дезинфекция на обувки и ръце.

5.     Носете собствен химикал!

6.     Молим влизането на учениците в сградата на гимназията да става само с ЕДИН придружител!

 

Ø Какви документи трябва да представите при записването?

При записване се представя оригинал на Свидетелство за основно образование и се попълва комплект от документи по образец, предоставен от училището.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕТО!

Прием
Прием

Прием 2019/2020 учебна година


Профилирана езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров",

гр. Велико Търново

обявява следния план-прием за учебната 2019/2020 година за ученици, завършили 7 клас:

Паралелки - профил "чуждоезиков":

1 паралелка - 26 ученици
1. Английски език (първи чужд)

2. Френски език (втори чужд)

1 паралелка - 26 ученици
1. Английски език (първи чужд)
2. Руски език (втори чужд)

1 паралелка - 26 ученици
1. Немски език (първи чужд)
2. Английски език (втори чужд)

1 паралелка - 26 ученици
1. Френски език (първи чужд)
2. Английски език (втори чужд)

1 паралелка - 26 ученици
1. Испански език (първи чужд)
2. Английски език (втори чужд)


БАЛЪТ

за класиране се образува като сбор от:

 •   утроените точки от теста за Национално външно оценяване по Български език и литература;
 •   точките от теста за Национално външно оценяване по Математика;
 •   приравнените точки към оценка по Български език и литература, изучаван в раздел А от учебния план в VII клас, от Свидетелството за основно образование;
 •   приравнените точки към оценка по Математика, изучаван в раздел А от учебния план в VII клас, от Свидетелството за основно образование.

Документи, които са необходими при записването

в ПЕГ „ Проф. д-р Асен Златаров“

 Велико Търново

 

1.    Заявление за записване по образец;

2.    Свидетелство за завършено основно образование /оригинал/;

3.    Заявление за  избираеми учебни часове, факултативни учебни часове и допълнителен час по ФВС по образец;

4.    Декларации на ПЕГ по образец;

5.    Работна карта;

6.    Информационна карта;

7.    Акт за раждане /копие/.

Важни срокове:

 1. Подаване на документи за участие в приема на ученици. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема: 03.07.2019г. - 05.07.2019г. включително
 2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 11.07. 2019г. включително
 3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  ще се извършва от 12.07.2019г. до 16.07.2019г. включително.
 4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 18.07.2019г. включително
 5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 19.07. - 22.07.2019г. включително
 6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 23.07.2019г.
 7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 24.07. - 25.07.2019г. включително
 8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 29.07.2019г. включително
 9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 31.07. 2019г.
 10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 01.08.2019г.
 11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - Определя се от директора на училището до 10.09.2019г. включително


Работно време

за прием на документи

и записването на ученици

след завършен VII-ми клас:

 

 от 8.00 ч. до 17.30 ч.  в учителската стая - етаж 2

на 12.07, 15.07. и 16.07. 2019г.  – I-во класиране

на 19.07. и 22.07.2019 г. – II-ро класиране

на 31.07. 2019 г. – III-то класиране

                                                                                                                                              От ръководството 

Прием

Уважаеми седмокласници!

 

Време е да направите своя правилен избор!

 

Кандидатствайте в Профилирана езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров",

гр. Велико Търново –

училището с 59-годишна традиция в чуждоезиковото обучение!

Очакваме Ви!

Защото в Езикова гимназия:

-  чуждоезиковото обучение се основава на съвременни системи за преподаване, адаптирани към Европейската езикова рамка;

Учителският колектив е:

-   висококвалифициран, отговорен и всеотдаен;

-  реализирал разнообразни проекти с Британския съвет, Гьоте институт, Фондация “Робърт Бош”, Алианс Франсез, Френския културен институт, Посолствата на Кралство Испания, Франция и Германия;

-  постигнал високи резултати в учебно-възпитателния процес – над 95 % от възпитаниците на ЕГ продължават образованието си  в престижните университети на България, САЩ, Германия, Австрия, Франция, Испания, Норвегия, Финландия, Швейцария, Белгия и други държави.

Материалната база предлага:

-  кабинети за обучение  по английски, немски, френски, испански и руски езици, оборудвани със съвременна аудио и видеотехника;

-   компютърен кабинет за чуждоезиково обучение с Интернет;

-   два компютърни кабинета с възможност за целодневен достъп и връзка с Интернет;

-   фитнес зала.

Обучението по английски език предоставя възможности на учениците за:

-   успешно полагане на изпитите CAE и Proficiency за продължаване на образованието във висши учебни заведения в чужбина;

-   провеждане на билингвално обучение по общообразователните предмети: химия, биология;

-   осъществяване на езикова практика в англоговорящи страни – членки на ЕС.

Обучението по испански език дава възможност за:

    -   учениците могат да получат испанска диплома, както и международно призната диплома от Института “Сервантес” ( D.E.L.E.);

   -   най-добрите ученици получават еднократна стипендия в размер на 600 €;

   -   обучението се осъществява и от висококвалифициран учител испанец;

 -   в гимназията се провежда билингвално обучение по химия и биология.

Обучението по немски език осигурява възможности на учениците за:

- постигане на високо ниво с цел получаване на международна немска езикова диплома за продължаване на образоването в чужбина;

-  осъществяване на билингвално обучение по история, химия, биология;

-  ежегодно участие в езикови практики в немски училища – партньори от гр. Хале и гр. Зангерхаузен, Германия;

- удостояване  на най-изявения десетокласник от ръководството на гимназия  “Гешвистър Шол” с  едносрочна стипендия;

- постигане на високо ниво на владеене  на немски и английски език, предоставящо възможност на двама ученици да се обучават  едногодишно като стипендианти в международните класове на гимназия “Шилер” – гр. Марбах.

Обучението по френски език дава възможност за:

- успешно полагане на изпит DELF и получаване на международно призната диплома от Министерството на националното образование на Република Франция;

- сътрудничество с френски образователни и културни институции в България;

- провеждане на езикова практика със сродно училище в гр. Бон - Франция;

- осъществява се билингвално обучение по история, химия и биология.

Учениците на Езикова гимназия имат възможност за:

-  работа по проекти с лингвистична насоченост;

-  изяви в разнообразни творчески дейности в областта на изкуството, науката, спорта;

-  участия в олимпиади, конкурси, съревнования от общински, регионален, национален и международен характер.

  С пожелание за успех на всички кандидат - гимназисти, желаещи да продължат средното си образование в Профилирана езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Велико Търново!

*********
ЕГ"Проф. д-р Асен Златаров" град Велико Търново, ул."Славянска" №2, e-mail: egvt@abv.bg
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg