гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

Прием

Прием 2020/2021 учебна година

Прием

Уважаеми ученици и родители!

 На 14.07.2020 от 8.00 часа започва записване на учениците, приети на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

Работното време на комисията за записване на приетите ученици е от 08.00 до 17.30 часа с прекъсване за дезинфекция на помещението, в което се приемат документите от 11.00 до 11.30 часа  и от 14.30 до 15.00 часа.

 

 

К А К В О  Т Р Я Б В А  Д А  З Н А Е Т Е?

  •  Противоепидемични мерки и ограничения:
1.     С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. В сградата ще се допускат едновременно не повече от СЕДЕМ ученици със съответния придружител.
2.     При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 1.5 м.
3.     При влизане в  гимназията следва да сте с поставена предпазна маска/или други предпазни средства/, която плътно да покрива носа и устата.
4.     На входа задължително  се извършва дезинфекция на обувки и ръце.
5.     Носете собствен химикал!
6.     Молим влизането на учениците в сградата на гимназията да става само с ЕДИН придружител!

 

  •  Какви документи трябва да представите при записването?

При записване се представя оригинал на Свидетелство за основно образование и се попълва комплект от документи по образец, предоставен от училището.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕТО!

Прием
Прием

Прием
*********
ПЕГ"Проф. д-р Асен Златаров" град Велико Търново, ул."Славянска" №2, e-mail: egvt@abv.bg
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg