гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

2020/ 2021 учебна година

ДОКУМЕНТИ 2020/ 2021 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за I-ви учебен срок

ГРАФИЦИ за I-ви учебен срок

Училищна документация

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 2019/ 2020 година

ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за II-ри срок на 2019/2020 год

ГРАФИЦИ за II - ри срок на 2019/2020 г.

Училищна документация

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за I-ви срок на 2019/2020 год

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg