гр. Велико Търново

СЪОБЩЕНИЕ

от 9.03.2020 г.

Националният кръг на олимпиадата по руски език се ОТЛАГА за неопределено време.

 За провеждането му ще Ви информираме своевременно.

Национална олимпиада по руски език 2020 г.

НОВО ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 от 6.03.2020 г.

Националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 14.03.2020 г. от 09.00 часа в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Велико Търново, ул. „Славянска“ №2.

Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
Национална олимпиада по руски език 2020 г.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg