гр. Велико Търново
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"
Седмичното разписание за Втория учебен срок на 2019/2020 г. можете да намерите на стр. Училище/ Училищна документация/ раздел Седмично разписание за II учебен срок на 2019/2020 г.
Електронно обучение

Седмично разписание за електронно обучение - 6.04.2020

Електронно обучение

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

14.03. 2020 г.

Уважаеми ученици и родители,

От 16.03.2020г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“  стартира дистанционно обучение. Изготвено е седмично разписание – график, по който то ще се провежда. Можете да се запознаете с него чрез линковете, изписани по-долу.

Информация, съдържаща всички подробности, изпращаме на лични съобщения чрез електронния дневник до всички вас.

Убедени сме, че всички ще подходим отговорно към задълженията си при така създалата се необичайна ситуация.

Вярваме, че нашите ученици са изключително съзнателни и ще положат необходимите усилия, за да може новият тип обучение да постигне максимално добри резултати.

Уважаеми родители, надяваме се на вашето партньорство. По всяко време сме на разположение за въпроси на телефоните, публикувани на сайта на гимназията.

Уважаеми ученици, призоваваме ви да спазвате стриктно препоръките, необходими за опазване на  живота и здравето ви.

Вярваме, че заедно ще преодолеем и това изпитание!

Бъдете здрави!

Екипът на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

Седмично разписание-график за дистанционно обучение

Електронно обучение

До всички ученици, родители и учители

 Уведомяваме Ви, че със заповед № РД09-584/05.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката дните от 06.03.2020 г. до 13.03.2020 г. са определени за неучебни дни.

06.03.2020 г. е присъствен ден за учителите. Начало на работния ден 8:00 часа.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg