гр. Велико Търново
БДП

17 ноември 2019 г. 

Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

С решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации от 26 октомври 2005 г. всяка трета неделя на месец ноември е определена за Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. През 2019 г. Световният ден се отбелязва на 17 ноември (неделя).

Със съдействието на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет и Националния съвет на религиозните общности в България е взето решение във всички храмове на официалните религии в Република България да се проведат служби за отдаване почит на жертвите на пътни инциденти и за молитва за запазване живота на хората, които участват в движението като пешеходци, пътници или водачи.

Европейското послание, с което Световният ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия през 2019 г. се провежда е „Животът не е резервна част“. Мотото се съгласува с генералната тема на Третата глобална министерска конференция по безопасност на движението по пътищата, която ще се проведе в Стокхолм през февруари 2020 г. на тема „Постигане на глобални цели 2030 г.“

БДП
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg